Partneri u hrvatskoj EEN mreži

Enterprise Europe Network Hrvatske partnerski je konzorcij kojeg sačinjava šest partnerskih institucija koje podupiru poduzetništvo i inovacije.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Hrvatska gospodarska komora profesionalna je institucija koja zastupa i promiče hrvatske gospodarske interese u zemlji i inozemstvu. Komora, sa svojom 155 godina dugom tradicijom djelovanja na ovim prostorima predstavlja pouzdan izvor informacija svim hrvatskim tvrtkama i njihovim inozemnim partnerima. Nudi cijeli niz usluga, od poslovnih informacija o tvrtkama, propisima i zakonima u području gospodarstva do poslovnog obrazovanja i usavršavanja, unapređivanja kvalitete i zaštite okoliša.HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Svrha spajanja ovih dviju Agencija jest strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.


TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN

Tehnološki park Varaždin d.o.o je poduzeće za uspostavu inkubacijskog centra za inovativna tehnološka start-up poduzeća, uspostavu mehanizma za unapređenje postojećih tehnološki inovativnih poduzeća, poboljšanje transfera znanja s učilišta i razvojnih centara u gospodarstvo, umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca te promjenu percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva.


TEHNOLOGIJSKO-RAZVOJNI CENTAR U OSIJEKU – TERA TEHNOPOLIS

Tera Tehnopolis d.o.o. rezultat je suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Njegova je misija razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva, komercijalizacija javno financiranih istraživanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, organizacija i koordinacija znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata za potrebe industrije, podupiranje regionalnog razvitka i zadržavanje poduzetne i kvalificirane radne snage u regiji.


ZNANSTVENO - TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI - STeP Ri

Osnovan je u kolovozu 2008. kako bi poticao sinergiju znanosti i poduzetništva na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. STeP Ri (akronim nastao od engleskog naziva Science and Technology Park of the University of Rijeka) prvi je znanstveno-tehnologijski park u Hrvatskoj, a osnovan je na inicijativu Sveučilišta u Rijeci koju su podržali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija kao partneri.


URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU – UTT

Ured za transfer tehnologije (UTT) od studenog 2010. godine dio je Centra za znanstveno-tehnologijski razvitak Sveučilišta u Splitu. Ured ima za cilj povećanje komercijalizacije intelektualnog vlasništva Sveučilišta te jačanja veze između Sveučilišta i gospodarstva. Ured promiče poduzetnički duh studenata i znanstvenika, potiče i pruža podršku prijenosu znanja i rezultata istraživanja sa Sveučilišta na gospodarstvo. U okviru EEN mreže ured pruža niz besplatnih usluga poduzetnicima, istraživačima i znanstvenicima na području Dalmacije.