Podrška korisnicima za IPR

Jedan od glavnih ciljeva podrške intelektualnom vlasništvu EU (eng. EU IPR Helpdesk) je podići razinu svijesti i izgraditi kapacitete vezane uz intelektualno vlasništvo među europskim MSP-ima. Podrška se pruža putem direktnih treninga, tematskih događanja u raznim europskim državama.

No, kako bi se premostila jezična barijera među zemljama i regijama EU, pokrenuta je suradnja između EU IPR Helpdesk-a i Europske poduzetničke mreže, na način da su zajednički uspostavili mrežu eksperata pod nazivom "EU IPR Helpdesk ambasadori".

Naši ambasadori su članovi Europske poduzetničke mreže, s iskustvom po pitanju intelektualnog vlasništva, koji se nalaze u pojedinim državama članicama Europske poduzetničke mreže. Njihova zadaća je promovirati usluge IPR Helpdesk-a, davati besplatne savjete po pitanju intelektualnog vlasništva te održavati treninge u tvrtkama.

Kako kontaktirati IPR ambasadora? Klikom na poveznicu saznat će te tko su IPR ambasadori.

IPR ambasadori u Republici Hrvatskoj:

Nikola Balić

URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU, UNIST
Tel:  +385 91 443 3914
nbalic@unist.hr