Procjena inovacijskih potencijala prema IMP3ROVE metodologiji

Enterprise Europe Network nudi usluge savjetovanja za razvoj inovativnih potencijala prema IMP3rove metodologiji (IMProve Innovation Management Performance of SMEs with sustainable IMPact). Usluge su za poduzetnike besplatne.

IMP3rove je inicijativa Europske komisije za bolju potporu upravljanju inovacijama. Metodologiju je razvila konzultantska kuća A.T. Kearney u suradnji s Institutom Fraunhofer. U Hrvatskoj je Enterprise Europe Network posrednik za provedbu. Naši certificirani IMP3rove stručnjaci za upravljanje inovacijama pomažu poduzetnicima da procjene svoj inovacijski potencijal i unaprijede konkurentnost vlastitog poduzeća. Također, surađujemo s drugim hrvatskim certificiranim savjetnicima kako bismo zajedničkim naporima dali potporu poduzetnicima.

IMP3ove model

Riječ je o metodologiji koja na sustavan način procjenjuje snage i slabosti tvrtke u upravljanju inovacijama te omogućuje usporedbu s drugim tvrtkama. Metodologija se koristi u EU i razvijena je kao budući standard za inovacijsku metriku.

IMP3rove model temelji se na cjelovitom pristupu tvrtki te analizira strategiju i organizacijsku kulturu za inovacije, sposobnost upravljanja idejama i procesima koji stvaraju nove proizvode usluge, proizvodne metode ili poboljšane poslovne modele, sve do uspješne komercijalizacije na tržištu. Ujedno se sudjelovanjem u procjeni putem online upitnika otvara pristup IMP3rove bazi podataka u kojoj se moguće uspoređivati s velikim brojem drugih poduzeća.

Koristi za poduzetnike

Koristi od korištenja alata su brojne, no najvažnije je da tvrtke, koje ispune online IMP3rove upitnik, na točan i potpun način, dobivaju personalizirani izvještaj koji sadržava smjernice za preispitivanje svojih inovacijskih aktivnosti, sadašnje stanje inovacijskog kapaciteta tvrtke u usporedbi s vrijednostima drugih tvrtki slične veličine, veličinu potencijala i najvažnije – preporuke kako poboljšati vlastiti inovacijski kapacitet.

Kako iskoristiti IMP3rove- mogućnost dobivanja savjetničke potpore

Za procjenu inovativnosti koristi se online IMP3rove alat koji se može popunjavati samostalno ili uz pomoć certificiranih savjetnika.

Ono što se u upitniku traži o poduzeću su financijski podaci za posljednje četiri godine; broj zaposlenih po godinama, EBIT – dobit prije odbitka rashodnih kamata i poreza na dobit, prihod u zadnje dvije godine s udjelom izvoza u prihodu, doprinos inovacija profitu te ušteda postignuta inoviranjem, ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te inovacije, vrijeme potrebno za komercijalizaciju (Time to market/Time to profit) te životni ciklus proizvoda i usluga. Svi podaci smatraju se povjerljivima.

Nakon potvrde podataka i zaključivanja upitnika slijedi generiranje izvještaja koje donosi pregled slabosti i snaga, preporuke za poboljšanje te usporedbu s drugim tvrtkama.

EEN nudi hrvatskim tvrtkama mogućnost ispunjavanja upitnika uz pomoć certificiranih savjetnika. Savjetnik će im pomoći pripremiti potrebne informacije te s njima ispuniti upitnik (prosječno potrebno vrijeme je 4h).

Letak IMP3rove

Ako ste zainteresirani za ispunjavanje IMP3rove upitnika uz pomoć naših stručnjaka možete kontaktirati partnere u HAMAG BICRO, STEPRI, TERA ili TPV.

Napomena: molimo da se jave samo tvrtke koje su spremne aktivno se angažirati te surađivati s dodijeljenim savjetnicima.

Prijavnica za IMP3ove voucher (podložna selekcijskom postupku po kriteriju motivacije za sudjelovanje)

Naziv tvrtke

Sektor

Godina osnutka

Broj zaposlenika

Odgovorna osoba

Adresa tvrtke

Mrežna stranica tvrtke

E-mail adresa

Kontakt telefon

Opišite svoju motivaciju i interese za procjenu po IMProve metodologiji (500-1000 znakova s razmacima)

Ovom prijavom za IMP3ove voucher izjavljujem u ime tvrtke kako sam spreman/a aktivno sudjelovati u procesu procjene tvrtke prema IMP3ove metodologiji te dodijeljenim certificiranim savjetnicima pravovremeno osigurati potrebne informacije za izradu izvješća