Razvoj inovativnih potencijala

Usluge potpore inovacijama

Inovacija podrazumijeva razvojni proces u organizaciji kojim se uvode novi proizvodi, procesi ili usluge. To je odgovor na konkretne tržišne potrebe, nošenje s konkurencijom, zadovoljavanje potražnje, iskorištavanje poslovnih prilika.

Inovacije su često rezultat ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja, no postoje i drugi izvori inovacija. Inovacijski proces ima mnogo koraka, od generiranja ideja, donošenja odluke o odabiru ideje koja će se realizirati, pronalaženja izvora i nanciranja do implementacije. To je proces koji mobilizira sve odjele u poduzeću. Upravo marketing igra ključnu ulogu u plasmanu inovativnog proizvoda na neko tržište. 

Usluge potpore inovacijama koje pruža Enterprise Europe Network pomažu poduzećima u započinjanju procesa inoviranja, u poboljšanju njihova upravljanja inovacijama te nadasve u procesu internacionalizacije poslovanja.


Upravljanje inovacijama 

Inovacija je u osnovi proces upravljanja tako da se često govori o upravljanju inovacijama kao o menadžerskoj disciplini, budući da se primjenjuje na organizacijsku strukturu koja omogućava inoviranje, na način rada, na procese te na proizvode i usluge koje se nude kupcima. Kreativnost i poduzetništvo su ključni elementi za uspjeh inovacije, pogotovo kada je u pitanju istraživački projekt koji se može iz akademsko-znanstvene institucije prenijeti na gospodarstvo.

Procjena inovacijskih potencijala prema IMP3rove metodologiji


Upravljanje intelektualnim vlasništvom 

Intelektualno vlasništvo važno je za svaku tržišno usmjerenu aktivnost. Kada su u pitanju inovacije, posebno kada se radi o tehničko-tehnološkoj dimenziji inovacije, intelektualno vlasništvo presudno je za generiranje izravnih prihoda te predstavlja stvarnu vrijednost imovine poduzeća.

Više informacija o savjetodavnim uslugama po pitanju intelektualnog vlasništva


Izvori financiranja

Put od ideje do tržišta zahtijeva dodatna i nancijska ulaganja.  Financiranje je potrebno za pokrivanjetroškova istraživanja, tehnološkog razvoja, istraživanja tržišta, promocije, te drugih poslovnih troškova komercijalizacije inovacije. 

Otvoreni EU natječaji