Otvoreni natječaji

Natječaji za financiranje projekata iz Europskih strukturnih fondova bit će i u novom programskom razdoblju 2021- 2027, za sada svi otvoreni natječaji nalaze se na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

EUREKA je program kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Provodi se i evaluira u HAMAG-BICRO-u barem jednom godišnje kada su za to odobrena državna sredstva. Riječ je o bespovratnim sredstvima do max 60% i 200.000€ za pojedine projekte.

EUROSTARS je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije, pa se tako prijava i evaluacija odvija direktno u Bruxellesu. Tajništvo EUREKA-e objavljuje pozive za podnošenje prijava dva puta godišnje (ožujak i rujan). Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 200.000 EUR, odnosno 60% za mikro i mala poduzeća te 50% za srednja poduzeća.

EIC Accelerator (prethodno SME Instrument) je instrument Europskog vijeća za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, poduzetnike i male tvrtke. Poduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva u vidu grantova, ali i kroz program s kombiniranim financijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima). Nacionalna kontakt točka je u HAMAG-BICRO-u (een@hamagbicro.hr).


Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) tijelo je EU-a, a sastavni dio Horizon 2020, okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije. EIT potiče inovacije diljem Europe sjedinjujući poslovanje, obrazovanje i istraživanje za pronalazak rješenja za ozbiljne globalne izazove te je podijeljen po sektorima. Svaki od njih ima i svoj hub u Hrvatskoj te oni provode razne natječaje, edukacije i pripreme za europske investitore.

Poduzetničke potporne institucije su također mjesta na kojima se na lokalnoj razini mogu javiti poduzetnicima sa upitima o aktualnim mogućnostima financiranja. Povremeno postoje otvoreni natječaji grada, županije ili pojedinih Eu projekata, ali iste informacije možete tražiti i od najbližeg partnera u EEN konzorciju.