Program za zaštitu okoliša i klimatske akcije - LIFE

Program LIFE (eng. LIFE Programme for Environment and Climate Action)

- Program LIFE je financijski instrument Europske Unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. Ima za cilj „…potaknuti promjene u razvoju i provedbi politika pružajući i šireći rješenja i najbolju praksu za postizanje okolišnih i klimatskih ciljeva te promičući inovativne tehnologije za okoliš i suočavanje s klimatskim promjenama.”

LIFE projekti i tematski prioriteti

Program LIFE se dijeli na dva potprograma: Okoliš i Klimatske aktivnosti.

Potprogram Okoliš ima tri prioritetna područja: Okoliš i učinkovito korištenje resursa, Priroda i bioraznolikost i Upravljanje i informiranje na području okoliša.

Potprogram Klimatske aktivnosti ima tri prioritetna područja: Ublažavanje klimatskih promjena, Prilagodba na klimatske promjene i Upravljanje i informacije na području klime.

Prilikom izrade projekta potrebno je staviti naglasak na dugoročnost i održivost projekta, EU dodanu vrijednost te na širu primjenu projektnih rezultata.

Stope sufinanciranja

U drugom višegodišnjem razdoblju (2018.-2020) projekti se sufinanciraju najviše do 55%, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60%, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih Eu Direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75% sufinanciranja.

Tko i kako može prijaviti LIFE projekt

Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke, znanstvene i obrazovne institucije, nevladine organizacije registrirane na području Europske unije.

Europska komisija otvara natječaj svake godine (sredina travnja).

Projekt LIFE se prijavljuje putem internetskog alata eProposal dostupan preko LIFE internetske stranice. U prijavi imate mogućnost autorizacije nacionalnoj kontakt točki uvid u prijavu.

Dodatne smjernice

  • •    Prosječni proračun LIFE projekta iznosi:  500.000 – 5.000.000 €
  • •    Financijski doprinos korisnika:
  •     o    Smatra se dokazom ozbiljnog pristupa projektu
  •     o    Nije definirano minimalno učešće
  •     o    Moguće uključiti sufinancijera
  • •    Početak projekta je nakon potpisivanja ugovora o potpori (ljeto/jesen) 2020.
  • •    Uobičajeno trajanje: 2 – 5 godina

Više o programu LIFE možete pronaći na službenim mrežnim stranicama projekta

Kontakti u RH: 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
E-mail: life@mzoe.hr

Nacionalna kontakt točka za LIFE program
Nikolina Petković Gregorić
E-mail:

nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr
tel: +385 1 3717 209
Služba za EU poslove
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb