Europski socijalni fond

Prema novim pravilima i prioritetima za razdoblje 2014. – 2020. g., uloga ESF-a je dati doprinos mogućnosti zapošljavanja, promicanju obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja, jačanju socijalne inkluzije (uključivosti), doprinositi borbi protiv siromaštva te ojačati administraciju koja služi građanima i onima koji traže zaposlenje.

Koji su ciljevi ESF-a?

Zaposliti ljude: ESF će pružiti potporu organizacijama EU-a za provođenje projekata koji uključuju osposobljavanje i pomoć u zapošljavanju. Financijska potpora pružit će se inicijativama koje potpomažu start-up tvrtke i poduzeća koja se bore sa restrukturiranjem ili nedostatkom kvalitetnih radnika.Pomaganje mladih ljudi za ulazak na tržište rada bit će prioritet ESF-a u svim zemljama EU-a.

Socijalna uključenost: zapošljavanje je najučinkovitiji način pružanja neovisnosti, financijske sigurnosti i osjećaja pripadnosti za sve ljude. ESF će i dalje financirati tisuće projekata koji pomažu ljudima u teškoćama i u nepovoljnom položaju kako bi usvojili vještine, pronašli posao i imali jednake mogućnosti kao i drugi.

Bolje obrazovanje: Diljem EU-a ESF financira inicijative za poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja kako bi mladi dovršili svoje obrazovanje i usvojili vještine kojima će biti konkurentniji na tržištu rada. Prioritet je smanjenje broja ljudi koji napuštaju školu, kao i poboljšanje strukovnih mogućnosti i mogućnosti tercijarnog obrazovanja.

Snažnija javna uprava: ESF će pružiti podršku državama članica u njihovom nastojanju da poboljšaju kvalitetu javne uprave i upravljanja i tako pružaju podršku u njihovim strukturalnim reformama davajući im potrebne administrativne i institucionalne kapacitete.


Prioritetna područja ulaganja ESF-a za razdoblje 2014. – 2020.g., su:

– promoviranje zapošljivosti i potpora mobilnosti,

– investiranje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno obrazovanje,

– promoviranje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva,

– jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave.