Potpore u Republici Hrvatskoj

Ovdje se donosi pregled državnih institucija koje pružaju određenu vrstu potpora u RH. Detaljnije informacije je moguće pronaći na linkovima svake od institucija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo turizma i sporta

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Ministarstvo financija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Hrvatska banka za obnovu i razvitak


Ministarstvo poljoprivrede


Od ostalih izvora potrebno je navesti i jedinice lokalne i regionalne samouprave te poticaje koji ne spadaju u državne potpore, ali su nacionalno prepoznati.