Publikacije

Brošura - Međunarodna mreža usluga za inovacije i razvoj poslovanja

Publikacija je namijenjena svim poduzetnicima koji žele napraviti iskorak, izaći na druga tržišta sa svojim proizvodom ili uslugom. Ovdje možete vidjeti ukratko pregled naših usluga koje su specifično osmišljene za male i srednje poduzetnike (MSP), ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi.Brošura - “Croatia Traditionally Innovative”

• Traditionaly Innovative brochure Red• Traditionaly Innovative brochure Gray• Traditionaly Innovative brochure Blue• Term Sheet – Priručnik za startup društva• Upravljanje povjerljivim poslovnim informacijama• Ugovor o povjerljivosti kao poslovni model• Otvaranje novih mogućnosti za male i srednje poduzetnike u Europi• Vrijednost oznaka zemljopisnog podrijetla za poduzetnike• EEN_HAMAG_brochure_2018

Enterprise Europe Network otvara nove mogućnosti za male i srednje poduzetnike u Europi. Pridružite se milijunima tvrtki koje su već iskoristile pogodnosti njezine palete usluga!


Katalog hrvatskih inovativnih projekata

Uz potporu Enterprise Europe Network-a (EEN) izrađen je Katalog hrvatskih inovativnih projekata sufinanciranih iz BICRO Programa Provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept – PoC).

BICRO u ovom katalogu predstavlja 77 projekata PoC korisnika iz privatnog i javnog sektora koji su potvrdili koncept svoje ideje.

S ciljem Transfera tehnologije i/ili Internacionalizacije poslovanja BICRO/EEN tim će se pobrinuti kanalima Enterprise Europe Network-a omogućiti ovim Korisnicima pristup potencijalnim investitorima i/ili partnerima u njihovom projektu.

S obzirom je cilj kataloga ostvariti međunarodnu suradnju, napisan je samo na engleskom jeziku.
“Žigovi” – Vodič za pretraživanje žigova

Zaštita žiga osobito je bitna u današnje vrijeme jer Republika Hrvatska uskoro postaje dijelom jedinstvenog europskog tržišta, na kojem će hrvatski poduzetnici morati pronaći svoje mjesto među jakom konkurencijom i osigurati prepoznatljivost svojih proizvoda i usluga. Vodič za pretraživanje žigova izrađen je od strane Europskog IPR Helpdeska unutar HAMAG-BICRO-a.

Registrirani žig daje svom nositelju učinkovito sredstvo zaštite njegovog tržišnog identiteta i sredstava uloženih u izgradnju ugleda na tržištu. U trenutku pristupa Hrvatske Europskoj uniji, učinci svih prijavljenih i registriranih žigova Zajednice koji sada vrijede na području čitave Europske unije proširit će se automatski i na područje Republike Hrvatske. Iz tog je razloga izrađen je ovaj vodič kako bi isti pomogao hrvatskim poduzetnicima da pravodobno zaštite svoje intelektualno vlasništvo i spremni dočekaju izazove koje donosi europsko tržište.


Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća

HAMAG-BICRO je kao glavni partner za transfer tehnologije u Enterprise Europe Network-u (EEN) izradio informativnu brošuru pod nazivom „Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća” namijenjenu malim i srednjim poduzećima i znanstveno istraživačkim organizacijama kojima je potrebna pomoć pri komercijalnom licenciranju intelektualnog vlasništva.

Licenciranje intelektualnog vlasništva od važnosti je za sve vrste poduzeća, a ne samo za ona koja su aktivna u tehnološkim sektorima. Poduzeća mogu stvoriti značajne prihode od licenciranja, a licenciranjem mogu postići fleksibilnost u razvoju svog poslovanja. Upravljanje i licenciranje različitih oblika intelektualnog vlasništva može biti važno za uspjeh poduzeća koje inovira i stvara proizvode, proizvođačima ili dizajnerima koji osmišljavaju ili poboljšavaju vanjski izgled postojećih proizvoda, kao i proizvođačima ambalaže, marketinških materijala i pratećih dokumenata.

Ovo nije „uradi sam” vodič kroz pravo intelektualnog vlasništva i licenciranje. Patentni zastupnici, zastupnici za žigove, odvjetnici te drugi pravnici aktivni u području intelektualnog vlasništva bave se sa složenim pravnim aspektima licenciranja, no kao što je to slučaj kod bilo kojeg specijalističkog područja, lakše ćete poslovati te uštedjeti vrijeme i novac ukoliko razumijete osnovne principe.

Nadamo se da će vam informacije sadržane u ovoj brošuri pomoći boljem razumijevanju pitanja licenciranja, učinkovitom vođenju diskusije sa stručnim savjetnicima te pregovorima o licenciranju intelektualnog vlasništva.


Katalog inovativnih projekata u Hrvatskoj

Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske, glavni partner u Enterprise Europe Network-u Hrvatske (EEN) za transfer tehnologije i inovacije kreirao je katalog inovativnih projekata svojih korisnika s ciljem njihove daljnje promocije na međunarodnim tržištima.

Katalog „Innovative projects from Croatia“ pripremljen je za potencijalne strane investitore i partnere na engleskom jeziku te će biti distribuiran putem kanala Enterprise Europe Network-a. Katalog sadrži i osnovne informacije o Hrvatskoj kao zanimljivom tržištu za ulaganje, podatke o trgovinskim razmjenama, važećim sporazumima, statistiku stranih ulaganja te pregled hrvatskog inovacijskog sustava.
Predstavljene tvrtke i njihovi inovativni projekti iz različitih su sektora, a podijeljeni su prema programima BICRO-a u kojima sudjeluju.
EUREKA – program međunarodne suradnje na istraživačko razvojnim projektima, IRCRO – istraživačko razvojna suradnja hrvatskih tvrtki i znanstveno istraživačkih institucija, RAZUM – početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima, EEN (Enterprise Europe Network) – mreža za međunarodno povezivanje tvrtki (baza tehnoloških profila ponude i potražnje).


Transfer tehnologije: Što je potrebno znati?

Izrađena je i tiskana brošura o uslugama koje pruža tzv. B modul Enterprise Europe Network-a koji se odnosi na inovacije i transfer tehnologije.

Koordinator Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatskezajedno sa lokalnim partnerima: Tehnološki park Varaždin, Tehnologijsko razvojni centar u Osijeku – TERA, Regionalna razvojna agencija PORIN Rijeka, Ured za transfer tehnologije u Splitu – UTT primarno su zaduženi za pružanje informacija potencijalnim klijentima o mogućnostima transfera tehnologije sa stranim partnerima, identifikaciju poduzeća s potencijalom i spremnosti za usvajanje novih tehnologija, uključivanje u transfer tehnologije, te razvoj interne baze podataka poduzeća koja traže ili nude transfer tehnologije.

Sadržaj brošure je informativno/edukativnog karaktera i pruža osnovne informacije o:

• EEN-u općenito
• uslugama za potporu inovacijama (upravljanje inovacijama, izvori financiranja, intelektualno vlasništvo)
• uslugama transnacionalnog transfera tehnologije
• što je transfer tehnologije?
• tipovi transfera tehnologije (ugovor o licenciranju, tehnička suradnja, zajedničko ulaganje, komercijalni sporazum s tehničkom pomoći)
• alati za pronalaženje partnera (brokerage events, interne baze tehnoloških profila)


IMP3rove za mala i srednje velika poduzeća

Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO kreirala je novu publikaciju s ciljem približavanja projekta IMP³rove malim i srednje velikim poduzetnicima. Putem ovog projekta tvrtke imaju priliku usporediti svoje upravljanje inovacijama s drugim tvrtkama iz istog sektora, zemlje, veličine i starosti.

Više o projektu i kako se uključiti u njega pročitajte OVDJE


Priručnik - Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara

Cilj ovoga Tehničkog priručnika su projektantske mjere jer u Hrvatskoj ne postoji tehnička literatura koja obrađuje ovu temu. Namjera je prikazati principijelni pristup rješavanju pravilne izvedbe specifičnih detalja gorivih toplinsko-izolacijskih materijala, koji po svojoj količini i opsegu pridonose najviše povećanju požarne opasnosti u zgradama. Također, jedan je od ciljeva uputiti na nedostatke važeće regulative koja je u nekim dijelovima u vezi s uporabom toplinsko-izolacijskih materijala teško primjenjiva, a i različita od uobičajene europske prakse.

Kome je Priručnik namijenjen?   

Svim uključenima u proces energetske obnove zgrada: investitorima, projektantima, izvođačima, javnopravnim tijelima (prije svega inspekcijskim) koja sudjeluju u tom procesu, članovima inženjerskih komora, studentima arhitektonske i graditeljske struke, članovima različitih udruga koje se bave zaštitom od požara ili udružuju proizvođače  toplinskih sustava ili izvođača, zainteresiranoj javnosti zbog objektivnog informiranja o činjenicama u vezi s energetskom obnovom zgrada s aspekta zaštite od požara.


Publikacija - "Upravljanje intelektualnim vlasništvom u razvoju softvera"


Publikacija predstavlja različite oblike intelektualnog vlasništva koji mogu zaštititi softver, glavne licenčne opcije i njihov posljedični poslovni utjecaj. 
Publikacija - "Upravljanje povjerljivim poslovnim informacijama"

Publikacija pokazuje važnost povjeljivih informacija za poslovanje i daje savjete kako upravljati zaštitom povjerljivih poslovnih informacija.
Publikacija - "KOHEZIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I HRVATSKA 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja"


Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine pristupila je Europskoj uniji te time postala punopravna članica elitnoga kluba zemalja, koji je jedan od najznačajnijih političkih i gospodarskih čimbenika na svijetu. Punopravno članstvo, između ostalog, donosi i velike mogućnosti koje pružaju fondovi Kohezijske politike EU. Sama upotreba sredstava fondova Europske unije predstavlja veliku priliku, ali i izazov za Republiku Hrvatsku.

Izdavanjem publikacije "KOHEZIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I HRVATSKA 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja", Hrvatska gospodarska komora namjerava poduzetnicima, a i zainteresiranoj javnosti, približiti tematiku Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pružiti informacije o mogućnostima sufinanciranja razvojnih projekata.

Publikacija obrađuje sljedeće teme:

• Kohezijska (regionalna) politika
• Strategija 2020. (Europe 2020)
• Europski strukturni i investicijski fondovi
• Regulatorni (pravni) okvir ESI fondova
• NUTS regije u EU
• Upravljačka struktura za provedbu fondova kohezijske politike EU u Hrvatskoj
• Partnerski sporazum i Operativni programi
• Učinci Kohezijske politike u novim državama članicama tijekom proračunske perspektive 2007. - 2013. i glavni prioriteti za razdoblje 2014. - 2020.
Katalog - Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK

Pristupanjem Hrvatske EU, otvorile su se brojne mogućnosti korištenja fondova EU. HGK je prepoznala potrebu za stvaranjem što boljeg okvira za kvalitetnu apsorpciju EU sredstava koja će uskoro biti na raspolaganju RH te je pokrenula inicijativu osnivanja Zajednice poslovnih savjetnika te ujedinila tvrtke za poslove vezane uz korištenje fondova EU. Zajednica okuplja više od 100 članica, a u katalog Zajednice poslovnih savjetnika uvrštene su 83 članice. Katalog je napravljen s ciljem promoviranja, ali i poticanja daljnjeg razvoja i homogeniziranja tržišta konzultantskih usluga, s naglaskom na projekte vezane uz fondove EU. 

Brošura - "Velike priče malih poduzetnika"

Publikacija "Velike malih poduzetnika" mala je, ali vrijedna zbirka uspjeha naših poduzetnika koji su krenuli korak dalje i postigli rezultate vrijedne svake pohvale.Njihovi uspjesi nisu nastali preko noći. Plod su upornosti, ustrajnosti, odvažnosti i hrabrosti, uz ponekad i malu dozu sreće. Naša je pomoć u njihovim rezultatima tek jedan mali kotačić, ali smo unatoč tome na sve glavne likove ovih priča itekako ponosni. Oni su uspjeli, oni su se pokrenuli – možete i Vi!


Brošura - EKO-INOVACIJE: Poslovanje u skladu s prirodom

Eko-inovacije europski su program koji financira zelene inovacije koje u značajnoj mjeri smanjuju negativne učinke na okoliš. Natječaj se objavljuje jednom godišnje a po projektu se financira i do milijun eura.

O kojoj vrsti projekata je riječ, najlakše ćete dobiti sliku pregledate li primjere dosad uspješno provedenih projekata iz prijašnjih godina, pronađite u brošuri.


INFO MAPA - Programi Unije

Informativna i praktična mapa donosi kratak pregled Programa Unije u kojima RH sudjeluje, ciljeve i prioritete svakog programa te osobe za kontakt u Hrvatskoj nadležne za provedbu programa. Na taj način pridonosi boljem razumijevanju mogućnosti financiranja iz EU izvora koji su na raspolaganju različitim sektorima. Info mapa je besplatna i u tiskanom obliku može se naručiti uz naznaku Vaše poštanske adrese.

Informativne separate pojedinih programa u elektronskom obliku preuzmite ovdje:

Programi Unije - Uvod
Programi Unije - Media
Programi Unije - Customs/Fiscalis
Programi Unije - Cjeloživotno učenje
Programi Unije - Europa za građane
Programi Unije - Progress
Programi Unije - CIP
Programi Unije - Kultura
Programi Unije - FP7