Kontakti


HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

een@hgk.hrTina Pahić

Voditeljica projekta

Telefon: 01 207 8033
E-mail: tpahic@hgk.hr

Ivan Škarić

Telefon: 01 207 8038
E-mail: iskaric@hgk.hr

Nataša Štrangar

Koordinator IT aktivnosti

Telefon: 01 207 8015
E-mail: nstrangar@hgk.hr

Anita Stipić

Organizacija poslovnih susreta B2B i poslovnih delegacija
Finnosee ekspert za pitanja vezana uz Single Market

Telefon: 01 456 1783
E-mail: astipic@hgk.hr

Ana Karlić

Organizacija B2B razgovora i dolaznih/odlaznih delegacija za 
tržišta V4, Beneluxa te CEFTA tržišta
Organizacija edukacija vezana za 
internacionalizaciju poslovanja

Telefon: 01 456 1795
E-mail: akarlic@hgk.hr

Diana Kovač

Organizacija delegacija, B2B i edukacija za pojedine teme po tržištima iz nadležnosti

Telefon: 01 456 1604
E-mail: dkovac@hgk.hr


HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
HAMAG-BICRO

een@hamagbicro.hrMarija Galeković

NCP za programe EUREKA i Eurostars, organizacija info dana, B2B poslovnih susreta i studijskih posjeta
FINNO savjetnik za inovacije

Telefon: 01 489 1863
E-mail: marija.galekovic@hamagbicro.hr

Vladimir Matan

Komunikacije i mediji te organizacija info dana, B2B poslovnih susreta i studijskih posjeta

FINNO savjetnik za komunikacije, Deputy NCP za programe EUREKA i Eurostars

Telefon: +385 99 819 4534
E-mail: Vladimir.Matan@hamagbicro.hr

Mate Kovač

Savjetovanje o izvorima financiranja, organizacija info dana, B2B poslovnih susreta i studijskih posjeta

Telefon: 01 647 3220
E-mail: mate.kovac@hamagbicro.hr

Luka Baraba

Savjetnik za financijske instrumente i procjenu rizika

Telefon: 01 647 3213
E-mail: luka.baraba@hamagbicro.hr

Kristina Grabovica

Izrada poslovnih profila i organizacija B2B poslovnih susreta

Telefon: 01 489 1852
E-mail: kristina.grabovica@hamagbicro.hr

Maja Škoda

Izrada poslovnih profila i organizacija B2B poslovnih susreta

Telefon: 01 489 1841
E-mail: maja.skoda@hamagbicro.hrZNANSTVENO TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI, STEPRI

stepri-een@uniri.hrJana Blažević Marčelja

Internacionalizacija, pristup izvorima financiranja, određivanje cijena
i direktni marketing 

Telefon: 051 265 962
E-mail: jbmarcelja@uniri.hr

Ana Ćosić Pilepić

Internacionalizacija, pristup izvorima financiranja i organizacija B2B evenata

Telefon: 051 265 967
E-mail: acosic@uniri.hr

Neven Tamarut

Transfer tehnologije, zaštita intelektualnog vlasništva i komercijalizacija inovacija

Telefon: 051 265 963
E-mail: ntamarut@uniri.hr

Ana Janežić

Računovodstvo, porezi i financije

Telefon: 051 265 973
E-mail: ana.janezic@uniri.hr

Mario Vukelić

Rani razvoj proizvoda, servitizacija i digitalizacija

Telefon: 051 265 976
E-mail: mario.vukelic@uniri.hr

Laura Jerković

Komunikacije i mediji

Telefon: 051 265 964
E-mail: laura.jerkovic@uniri.hr

Aleksandra Borjanić

Projektni asistent
Organizacija B2B evenata

Telefon: 051 265 977
E-mail: aleksandra.borjanic@uniri.hr

 


URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU, UNIST

een@unist.hrNikola Balić

Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Telefon: 091 443 3914
E-mail: nbalic@unist.hr

Ivana Vuka

Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Telefon: 021 566 882
E-mail: ivuka@unist.hr

Bruna Paušić

Financiranje projekata
Organizacija B2B poslovnih susreta i Company missions 

Telefon: 021 566 331
E-mail: bpausic@unist.hr

Nikola Bejo

Organizacija B2B poslovnih susreta i Company missions 

Telefon: 021 566 883
E-mail: nbejo@unist.hrTEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN, TPV

een@techpark.hr


Emilija Stručić

Komercijalizacija inovacija

Telefon: 042 500 050
E-mail: emilija.strucic@techpark.hr

Vedran Bubalo

Inovacije i transfer tehnologije

Telefon: 
E-mail: 

Sandra Mur

Inovacije i transfer tehnologije

Telefon: 
E-mail: 

Lucija Bakulić

Inovacije i transfer tehnologije

Telefon: 
E-mail: TERA TEHNOPOLIS

een@tera.hr


Ana Nikšić Šarić

Financiranje projekata
Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Telefon: 031 251 002
E-mail: aniksic@tera.hr