Istraživanje i razvoj

Partneri u Enterprise Europe Network-u prate svjetska tehnologijska kretanja, savjetuju i pružaju podršku u pitanjima intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, pružaju podršku i promiču sudjelovanje u europskim projektima istraživanja i razvoja, te na međunarodnoj razini promiču hrvatsku tehnologijsku proizvodnju i istraživačko-razvojni potencijal. EEN pruža potrebna znanja i mehanizme za realizaciju sofisticiranih i složenih tehnologijskih projekata globalnog značaja. Nizom mjera, inicijativa i programa potiče se, financira i prati inovativan doprinos razvoju tehnologija koje unaprjeđuju način rada te stvaraju i obogaćuju održive prakse.

Često su upravo mala i srednja poduzeća glavni nositelji komercijalizacije inovacija koje nastaju kao rezultati znanstveno-istraživačkih aktivnosti. Stoga se posebna pažnja posvećuje razvijanju i unaprjeđenju odnosa sa malim i srednjim poduzećima. Ovaj razvoj i unaprjeđenje odnosa se u praksi provodi kroz niz aktivnosti koje partneri u EEN-u svakodnevno provode kao dio podrške malom i srednjem poduzetništvu. Te aktivnosti uključuju:

-          savjetovanje, informiranje i pomaganje malih i srednjih poduzeća vezano uz mogućnosti financiranja te sudjelovanja u projektima iz Sedmog okvirnog programa

-          povezivanje malih i srednjih poduzeća s akademskom i znanstvenom zajednicom

-          financijsko podržavanje projekata koje provodi znanstvena i akademska zajednica, a u kojima su mala i srednja poduzeća česti partneri

-          pružanje savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzećima vezano uz zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom

-          informiranje i savjetovanje o mogućnostima financiranja projekata iz drugih domaćih i inozemnih izvora