10.07.2012, 14:31

Poziv za prijavu projektnih prijedloga u program Eurostars

Eurostars program za istraživanje i razvoj zajednička je inicijativa EUREKA-e i Europske komisije kojim upravlja EUREKA program. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje u sufinanciranju do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Natjecatelji:
Program je namijenjen malim i srednje velikim poduzećima koji se bave razvojno –istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Kao i kod individualnih EUREKA projekata osnovni kriterij sudjelovanje je minimalno dvije zemlje članice, a nositelj projekta treba biti istraživačka tvrtka, dok ostali partneri mogu biti mala i srednje velika poduzeća. Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner malo ili srednje poduzeće.

Način prijave i potrebna dokumentacija
Projekti se prijavljuju isključivo preko jedinstvenog internetskog sučelja nahttp://www.eurostars-eureka.eu
1.    Registracija na navedenoj stranici
2.    Priprema projektne dokumentacije (obrasci su dostupni na stranici nakon registracije), obrasci za dodatnu nacionalnu prijavu u BICRO nalaze se OVDJE 
3.    Prijava - slanje ispunjenog projektnog obrasca i propisanih aneksa (propisuje Eurostars + nacionalna pravila) najkasnije do zaključenja poziva
Kontakt-osoba:
Antonija Mršić
Nacionalna koordinatorica programa EUREKA i Eurostars 
 01/2352621 ili  01/2352628
eurostars@bicro.hr .

Rok za prijavu:

20. rujna 2012.