26.04.2023, 08:24

Poziv za ispunjavanje upitnika projekta RM Roadmap namijenjenog znanstvenim menadžerima

Pozivamo Vas na ispunjavanje upitnika projekta RM Roadmap. Upitnik je namijenjen znanstvenim menadžerima te se nalazi na sljedećoj poveznici.

Projekt RM Roadmap je financiran sredstvima programa Obzora Europa i ima za cilj uspostavu paneuropske mreže znanstvenih menadžera jačanjem međunarodne suradnje znanstvenih menadžera koji rade u znanstvenim organizacijama, industriji, organizacijama koje financiraju istraživanja i na visokim učilištima. Projektom se želi postići konsenzus o budućnosti znanstvenog menadžmenta djelujući po načelu „od dna prema gore“ (bottom-up) i informirati zajednicu znanstvenih menadžera o postojećim mogućnostima osposobljavanja, umrežavanja, financiranja i mobilnosti. U tu svrhu je sastavljen i ovaj upitnik, kako bi se sve mogućnosti za znanstvene menadžere u Hrvatskoj i Europi, dobivene ovim upitnikom, mogle objaviti i biti dostupne zajednici znanstvenih menadžera na internetu na jednom mjestu.

Ukoliko ste zainteresirani za ispunjavanje upitnika, molimo Vas da prilikom ispunjavanja uključite sve informacije za koje smatrate da su relevantne, prema sljedećim kategorijama:

1. Aktivnosti osposobljavanja (Training activities): tečajevi, moduli, diplome, programi osposobljavanja, itd.

2. Mogućnosti mobilnosti (Mobility opportunities): programi osposobljavanja ili stručni programi mobilnosti s ciljem uzajamnog učenja i razmjene iskustava, stručne prakse, pripravništva itd.

3. Aktivnosti umrežavanja (Networking activities): aktivnosti koje mogu uključivati osposobljavanje i mobilnost, ali čiji je glavni cilj pružiti mogućnosti umrežavanja sudionicima. Na primjer: godišnji sastanci znanstvenih menadžera, konferencije usmjerene na teme povezane sa znanstvenim menadžmentom, tematske radne skupine itd.

4. Programi financiranja (Funding schemes): programi financiranja ili mogućnosti kojima se podupire profesionalni razvoj znanstvenih menadžera, kao što su programi financiranja mobilnosti, financijska potpora sudjelovanju na događanjima ili treninzima, mogućnosti financiranja projekata usmjerenih na teme znanstvenih menadžera.

5. Mreže znanstvenih menadžera (Research Managers networks): formalna i neformalna udruženja, platforme, mreže, grupe, mailing liste, itd.

Rok za ispunjavanje upitnika je 28. travnja 2023.

Više informacija o projektu možete pronaći na mrežnim stranicama projekta RM Roadmap: https://www.rmroadmap.eu/.