20.12.2023, 10:44

Potpora pisanju projektnog prijedloga za MSCA Razmjenu osoblja

Razmjena osoblja odnosi se na konzorcijske projekte koji se provode putem kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija. Jedan od cilja provedbe je prijenos znanja i vještina te povećavanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta organizacija. Natječaj je namijenjen za akademske i neakademske organizacije iz cijelog svijeta, uključujući MSCA predstavnike industrijskog i poslovnog sektora.

Rok za prijavu na natječaj je 28. veljače 2024., te je izdvojeno 78,5 milijuna eura.

Dodatna potpora i materijali koji su od pomoći prilikom sastavljanja projektne prijave, kao i korisni dokumenti za prijavu na natječaj nalaze se na sljedećoj poveznici.

Tijekom pripreme projekta, također Vam preporučamo da koristite Mjere Ministarstva znanosti i obrazovanja za jačanja nacionalnog sudjelovanja u programima EU. Primjerice, ako ste u fazi pregovora za konzorcije ili u fazi pisanja projektnog prijedloga, kroz navedene mjere možete financirati sudjelovanje ili organiziranje sastanaka i/ili radionica u cilju podrške prijava na natječaje.