26.01.2021, 08:42

Poduzetnici iz V. Britanije mogu sudjelovati u programu Erasmus za mlade poduzetnike unatoč Brexitu

2020. godina bila je pravi izazov za provođenje programa Erasmus za mlade poduzetnike. Prvo se pojavila neizvjesnost za odredišta u Velikoj Britaniji zbog Brexita, a nakon toga se pojavio niz problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa. No, kada su se navedeni problemi donekle riješili, na raspolaganju je ostalo vrlo mali broj dostupnih letova. 

No, Sporazum o povlačenju je postignut gdje je ujedno navedeno kako fizičke i pravne osobe iz Velike Britanije mogu sudjelovati u programu Erasmus za mlade poduzetnike čak i nakon prijelaznog razdoblja (31. prosinca 2020. godine), i to sljedeće tri godine (do 31. siječnja 2023. godine).

Posrednička organizacija za Hrvatsku je TERA Tehnopolis, a svi zainteresirani za sudjelovanje svoje upite mogu slati na adresu e-pošte ivana@tera.hr