28.05.2021, 16:01

Nova platforma EU za digitalne vještine i radna mjesta


Europska komisija je danas, zajedno s partnerima u državama članicama, pokrenula Platformu za digitalne vještine i radna mjesta, jedinstvenu kontaktnu točku za visokokvalitetne informacije, inicijative i resurse o digitalnim vještinama. U trenutku kada 42 % Europljana nema osnovne digitalne vještine, novom platformom pridonijet će se stjecanju digitalnih vještina u Europi.

Kao središnji centar EU-a za stjecanje digitalnih vještina i prekvalifikaciju, platforma objedinjuje najbolje prakse u području digitalnih vještina, resursa i glavnih aktera u tom području kako bi se ostvario konkretan učinak na osnovne i napredne digitalne vještine. Također će pomoći korisnicima putem formuliranih nacionalnih inicijativa i inicijativa EU-a, čime će se stvoriti prostor za rasprave i suradnju. U bliskoj budućnosti funkcije kao što su alati za samoprocjenu i internetski tečajevi o tehnologijama u nastajanju svima će olakšati pronalaženje odgovarajućeg resursa ili usluge.

Više informacija o platformi dostupno je OVDJE.