27.02.2020, 10:41

Latin America IP SME Helpdesk - zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom

Latin America IP SME Helpdesk inicijativa je Europske unije koja nudi besplatne usluge s ciljem podizanja razine svijesti te unaprjeđenja zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom malih i srednjih poduzeća iz Europske unije i pridruženih zemalja koji ondje već posluju ili namjeravaju pristupiti tržištu Latinske Amerike. Kod internacionalizacije tvrtki različitih veličina, sve više raste potreba za registracijom patenata i žigova. 

Od ove godine, TERA Tehnopolis klijentima koji svoje poslovanje žele proširiti na tržište Latinske Amerike može pomoći besplatnim, stručnim i povjerljivim savjetodavnim uslugama o temama kao što su registracija žiga, prijava patenta, registracija dizajna, kao i različitim izvorima za učenje o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva u Argentini, Boliviji, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Kostariki, Kubi, Ekvadoru, Salvadoru, Gvatemali, Hondurasu, Meksiku, Nikaragvi, Panami, Paragvaju, Peruu, Urugvaju i Venezueli. 

Također, europski mali i srednji poduzetnici, koji namjeravaju poslovati sa zemljama Latinske Amerike, mogu poslati upit o intelektualnom vlasništvu i primiti besplatno, stručno i povjerljivo savjetovanje u roku od 3 radna dana putem linije za pomoć Helpline. Osim toga, Latin America IP SME Helpdesk organizira i sudjeluje na obukama i sajmovima diljem Europe i Latinske Amerike, pružajući europskim poduzetnicima priliku za osobni susret sa stručnjacima u području zaštite intelektualnog vlasništva. Događaje možete pronaći u kalendaru na sljedećoj poveznici. 

Svi koji su zainteresirani za navedene usluge, mogu kontaktirati TERU Tehnopolis na broj telefona 031 251 000, na adresu e-pošte ured@tera.hr ili osobno na adresi Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.