29.04.2021, 11:54

Komisija otvorila pozive Europskog vijeća za inovacije u vrijednosti od milijardu eura

Nakon pokretanja Europskog vijeća za inovacije (EIC) i najave prvih mogućnosti financiranja, Komisija je otvorila prve natječaje u okviru Akceleratora EIC-a.

Financijska sredstva u vrijednosti većoj od 1 milijarde eura namijenjena su rastu novoosnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća koja imaju značajan potencijal. Iako je više od polovine sredstava namijenjeno za revolucionarne inovacije u bilo kojem području, 495 milijuna eura namijenjeno je za inovacije kojima se podupire europski zeleni plan te digitalne i zdravstvene tehnologije.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Akcelerator EIC-a jedinstven je instrument financiranja. Njime se podupire razvoj revolucionarnih inovacija privlačenjem privatnih ulagača i povećanjem potpore. Povest će Europu u područje inovacija i novih tehnologija te nam pomoći u suočavanju sa zdravstvenim, ekološkim i društvenim izazovima.

Akcelerator EIC-a katalizator je za privlačenje ulagača potrebnih za povećanje opsega inovacija. Jedinstvenim modelom financiranja novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima nude se bespovratna sredstva u iznosu do 2,5 milijuna eura, u kombinaciji s vlasničkim ulaganjima u okviru EIC fonda. Osim financijske potpore, svi projekti imaju pristup nizu usluga ubrzanja poslovanja