24.06.2022, 11:36

EMDM projekt: Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz palijativne skrbi

Prema istraživanju koje je provelo Europsko udruženje za palijativnu skrb, procijenjena potreba za oblikom palijativne skrbi čini između 50% i 89% svih umirućih bolesnika, što označava sve veću potrebu za visokoobrazovanim pružateljima usluga palijativne skrbi.

Palijativna skrb je skrb s ciljem pružanja njege bolesnicima s neizlječivom bolesti te poboljšanja kvalitete života njihovim obiteljima. Rano otkriće bolesti sprječava i olakšava patnju, omogućava pravovremeno liječenje boli i drugih fizičkih i psihičkih poteškoća.

Kao takva, palijativna skrb se  u Hrvatskoj uči kao dio sestrinskih studija, što u zakonu Republike Hrvatske nije prepoznato kao formalno obrazovanje. Rezultat toga je pokretanje projekta pod nazivom ''Osmišljavanje i provedba diplomskog studija iz Palijativne skrbi'' kao suradnja Fakulteta dentalne medicine i zdravstva, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ujedno i nositelja projekta, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, i Univerziteta u Sarajevu.

Diplomski studij biti će organiziran u sklopu Fakulteta dentalne medicine i zdravstva, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te će se održavati na engleskom jeziku.

Cilj je projekta osmisliti i provesti program diplomskog studija usmjerenog na razvoj nacionalnog standarda znanja, vještina i kompetencija pružatelja palijativne skrbi te podizanje svijesti o važnosti iste među studentima i općom javnosti radi poboljšanja kvalitete skrbi.

Projekt je financiran sredstvima programa Europske Unije Erasmus+, s ukupnim proračunom od 55.000€, i predviđenim trajanjem provedbe 15 mjeseci.

U sklopu projekta, 31. svibnja 2022. godine, članovi projektnog tima posjetili su hospicij Marija K. Kozulić u Rijeci gdje su proučili njihov rad te potrebna znanja i obrazovanje za nadilaženje izazova koje uključuje palijativna skrb.