27.11.2023, 09:21

Dostupni digitalni alati razvijeni u okviru projekta SPINTeam

SPINTeams je projekt koji se provodi u okviru programa Erasmus+ i ima za cilj unaprijediti poduzetničke vještine budućih poduzetnika i visokoškolskih institucija, kao i njihovih postojećih i budućih start-up i spin-off tvrtki s krajnjim ciljem postizanja rasta i dugoročnosti.

Deset projektnih partnera iz Španjolske, Latvije, Italije, Austrije i Hrvatske čine Sveučilišta, gospodarske komore i poduzeća. Projektom koordinira Trgovinska i industrijska komora Terrassa iz Španjolske. Hrvatski konzorcijski partner u projektu je TERA Tehnopolis d.o.o.

S ciljem rješavanja poduzetničkih problema novih poduzetnika te visokoškolskih institucija, skupa s projektnim partnerima, razvili smo priručnik pod nazivom "Priručnik za visokoškolske ustanove o razvoju ekosustava za potporu poduzetništva" te vodič '"Mentorstvo i metode suradničkog učenja (peer-learning) za podršku novim poduzetnicima". Priručnik je namijenjen visokoškolskim institucijama za uključivanje u poduzetničke ekosustave, s informacijama o njihovoj ulozi te sadrži uspješne priče i već razvijene ekosustave koji mogu poslužiti kao smjernice. S druge strane, svim korisnicima će biti dostupan i vodič za implementaciju različitih mentorskih metoda i suradničkog učenja prikupljenih od strane partnera na projektu.

Priručnik i vodič dostupni su na sljedećoj poveznici.

Ovi resursi dostupni su za korištenje svim dionicima, od novoosnovanih poduzeća i akademskih ustanova do sveučilišta i kreatora politika.

Osim navedenih resursa, projekt nudi platformu Rebelbase koja je namijenjena poticanju međunarodne suradnje, timski rad, umrežavanje i mentorstvo, a putem nje se također održavaju i natjecanja u poslovnim idejama.

Razdoblje trajanja projekta je od 1.1.2021. godine do 31.12.2023. godine, a za daljnje upite kontaktirajte ured@tera.hr.