03.10.2023, 13:13

Anketa Eurochambresa o preprekama i rješenjima jedinstvenog tržišta

Europsko jedinstveno tržište uspostavljeno je 1. siječnja 1993. i njime se jamči slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala u EU-u. 30 godina kasnije jedinstveno tržište suočava se s gorućim izazovima uz trajne prepreke i dugotrajne prepreke koje sprečavaju veći rast, ulaganja i proizvodnju u EU-u.

Mreža europskih gospodarskih i industrijskih komora odlučila je udružiti snage i provesti internetsku anketu kako bi utvrdila nedostatke jedinstvenog tržišta i moguća rješenja kojima bi se osiguralo da zakonodavci EU-a utvrde prave ciljeve politika.

Rezultati ankete i njezini ishodi prikupit će se do kraja 2023. u izvješću s konkretnim preporukama europskim institucijama, stoga Vas ljubazno molimo da popunite anketu koja je dostupna na hrvatskom jeziku, a nalazi se na linku.

Anketu možete ispuniti do ponedjeljka, 16. listopada 2023.