Psihologija kupaca i cijene

Kako boljim razumijevanjem psihologije kupaca utjecati na njihovu percepciju cijene? Kako „poskupiti“ ili „pojeftiniti“ doživljaj proizvoda izloženog na polici, stvarnoj ili virtualnoj?

Kao što i vi svakodnevno koristite Google, sve je više vaših kupaca koji pretraživanjem interneta nastoje doći do dodatnih informacija o proizvodima koje žele kupiti. Tehnološka dostignuća omogućila su nastanak nove kategorije „pametnih kupaca“ – kupaca koji prije donošenja odluke o kupnji razmatraju sve informacije i moguće alternative kako bi utvrdili gdje, kako i koliko će potrošiti.

Istraživanje koje su proveli Dickson i Sawyer pokazalo je da svaki drugi kupac ne zna točnu cijenu proizvoda kojeg je upravo odložio u košaricu, a samo svaki četvrti kupac pogleda cijenu proizvoda prije nego posegne za njim. Zbog takve nestabilnosti kupčevih preferencija, način komunikacije vrijednosti i cijene jako utječe na njihovu percepciju.

Poduzeća koja shvate da je kod određivanja cijena bitno razmišljati ne samo „Koliko mogu naplatiti?“ već i „Kako formulirati cijenu?“ su u prednosti u odnosu na konkurenciju.

Polaznici seminara će naučiti kako funkcionira proces obrade informacija kod kupaca i što utječe na kreiranje cjenovnog imidža poduzeća te kako to primijeniti na vlastito poslovanje.

Više informacija OVDJE.

Lokacija