Seminar: Internacionalizacija poslovanja

Internacionalizacija poslovanja važna je jer omogućuje poduzećima proaktivno širenje na međunarodna tržišta, otvara nove poslovne prilike i povećava globalnu prisutnost. Također, ona pruža priliku za diversifikaciju, smanjenje rizika te pristup novim resursima i tehnologijama koje mogu potaknuti dugoročni rast i konkurentske prednosti.

Hrvatska se kao članica Europske unije suočava s izazovima i prilikama integracije u jedan od najvećih gospodarskih blokova na svijetu, pri čemu razmjena s državama članicama EU čini značajan udio u njezinoj trgovinskoj razmjeni. Internacionalizacija poslovanja predstavlja dinamičan proces koji obuhvaća široki spektar aktivnosti, od proaktivnog proširenja na inozemna tržišta do prijema stranih poduzeća na domaćem terenu.

Seminar je posvećen razumijevanju dinamike internacionalizacije, pri čemu je naglasak na njezinoj sveobuhvatnoj prirodi koja obuhvaća proširenje na inozemna tržišta. Tijekom seminara sudionici će imati priliku upoznati se s ključnim elementima ovog procesa, a poseban naglasak bit će stavljen na izlazak na tržišta unutar Europske unije.

Na seminaru ćete saznati više o:

- razmjeni s državama članicama EU – kako suradnja s europskim partnerima može oblikovati vašu poslovnu strategiju,
- mogućnostima ulaska na nova tržišta – kako ulazak u Europsku uniju otvara vrata novim poslovnim prilikama te koji su ključni koraci u planiranju, istraživanju tržišta, SWOT analizi i razvoju izvoznog plana,
- carinskim regulativama,
- važnostima digitalne transformacije te
- poticajima i podršci institucija poput Hrvatske gospodarske komore, Europske poduzetničke mreže te mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova.

Seminar je namijenjen svima koji žele proširiti svoje poslovanje na međunarodna tržišta, a relevantan je i za one koji žele razumjeti izazove i koristi internacionalizacije.

Pročitajte više na sljedećoj poveznici.

Lokacija