Webinar: Pružanje usluga i upućivanje radnika u Sloveniju

Online seminar: Pružanje usluga i upućivanje radnika u Sloveniju, održat će se 18. listopada, s početkom u 10:00 sati, putem platforme MS Teams.

Seminar se organizira s ciljem predstavljanja „korak po korak“ postupka upućivanja radnika te obaveza poslodavca i upućenog radnika prije, tijekom i nakon pružanja prekograničnih usluga u Sloveniji, s posebnim osvrtom na novosti koje donosi novi slovenski Zakon o prekograničnom pružanju usluga, koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Detaljnije o temama seminara dostupno je u programu.

Događanje je namijenjeno svim zainteresiranim gospodarstvenicima koji planiraju pružanje usluga u Sloveniji.

Registracija sudjelovanja obavezna je putem platforme Digitalna komora.

Rok za prijavu je 16. listopada, do 16:00 sati.

Organizator događanja je Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Obrtničkom komorom Slovenije (OZS), uz podršku Europske poduzetničke mreže (EEN).

Više informacija dostupno ovdje.

Lokacija