Crowd Innovation Day - poziv na sudjelovanje

STEP RI Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci kao dio Europske poduzetničke mreže Hrvatska sa zadovoljstvom Vas poziva na Crowd Innovation Day kroz koji možete naučiti više o modelu suradnje i transfera znanja između lokalnih uprava i samouprava, industrije i znanstvenih organizacija kroz koncept otvorenog inoviranja.

Glavna govornica na događaju je gđa Audrey Russo, predsjednica Pittsburgh Technology Councila (www.pghtech.org)

S obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom Covid-19, trening će se održati online (Zoom) u srijedu 14. listopada 2020. s početkom u 14:00 sati.

Agendu možete provjeriti, i registrirati se, putem poveznice.

Događaj je organiziran u sklopu projekta SYNERGY Interreg Central Europe

Nadamo se da ćete nam se moći pridružiti i doprinijeti jačanju trenutno nedovoljno razvijenih veza između poduzeća, industrije, istraživačkih centara i kreatora politika.

Kontakt osoba:

Andrea Oštrić Petropoli
Science and technology park of University of Rijeka, ltd.
Tel: +385 (0) 51 265-971
e-mail: andrea.ostric@uniri.hrLokacija