Od problema do rješenja – Design thinking za znanstvenike i poduzetnike

Design thinking je kreativan proces pronalaženja inovativnih rješenja za poslovne i društvene izazove. Ovu metodu uspješno primjenjuju brojne organizacije različitih djelatnosti i veličine – od velikih kompanija te znanstvenih i obrazovnih institucija do malih poduzeća i startup-ova. Primjenjiva je za rješavanje problema u različitim okolnostima, ali jedno je uvijek isto – u fokusu rješenja uvijek su korisnici i njihove stvarne potrebe.

Kroz ovaj pristup dolazi se do inovativnih rješenja u zahtjevnom, dinamičnom i nepredvidivom okruženju, i to znatno brže u odnosu na tradicionalne načine. Metoda je izuzetno korisna u rješavanju složenih problema kroz: empatiju i razumijevanje korisničkih emocija i potreba, definiranje problema iz perspektive korisnika, stvaranje velikog broja ideja primjenom brainstorming-a te praktičan pristup u prototipiranju i testiranju rješenja.

Design thinking omogućuje kreativnost pri rješavanju složenih problema, a polaznici ga mogu primijeniti u svojim projektima, poslovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu.

Seminar će sadržavati i kratki osvrt na primjenu design thinking pristupa u razvoju inovativnih proizvoda, usluga i rješenja u pomorskim industrijama.

Seminar je namijenjen postojećim i budućim poduzetnicima, znanstvenicima i djelatnicima u obrazovanju.

Prijavite se!

Lokacija