Izvoz i sankcije: provjera i kontrola izvoza roba prema zemljama pod sankcijama i tržištima van EU

Svi detalji i upute za siguran izvoz prema trećim tržištima prezentirat će eksperti iz Carinske uprave i Ministarstva vanjskih i europskih poslova koji su nadležni za kontrolu i provedbu sankcija u okviru seminara "Izvoz i sankcije" koji se održava u Hrvatskoj gospodarskoj komori 8. ožujka od 10 sati.

Zbog činjenica kako je međunarodno poslovanje sve zahtjevnije i iziskuje dodatne mjere opreza, a kontinuirano se uvode novi propisi za izvoznike, poput mjera dužne pažnje i no russian-clause, s partnerskim institucijama organiziramo ovaj seminar koji će dati smjernice sigurnog izvoza uz korisne kontakte i upute.

Prijave za sudjelovanje na seminaru su omogućene putem platforme Digitalna komora i zaprimaju se do 6. ožujka 2024. ili do popunjavanja kapaciteta sukladno redoslijedu prijava.

Uvjeti sudjelovanja i program događanja dostupni su na stranici HGK.

Lokacija