Mapiranje razvoja proizvoda i tehnologija

U vremenu brzih promjena na tržištu i nastanka novih tehnologija proaktivan pristup razvoju novih proizvoda i usluga ključan je uvjet uspjeha. Pridružite nam se i upoznajte se s postupkom vizualizacije strateškog plana koji će vam omogućiti agilno, fokusirano i fleksibilno upravljanje tehnološkim i poslovnim elementima razvoja poslovanja.

Mapiranje razvoja proizvoda i tehnologije (eng. product-technology roadmapping) univerzalno je primjenjiva metoda vizualizacije strateške namjere i preduvjeta za njezino ostvarivanje. Mapiranje omogućava razumijevanje, usmjeravanje i usklađivanje poslovnih i razvojnih ciljeva sa zahtjevima tržišta i ostvarivim mogućnostima razvoja.

Svrha mapiranja jest uskladiti aktivnosti razvoja s očekivanim rezultatima i nužnim preduvjetima te vizualno objediniti tijek razvoja i uvođenja nove tehnologije, proizvoda ili usluge.

Mapiranjem razvoja usklađuju se odgovori na pitanja „Što razvijamo?“, „Zašto je to potrebno razviti?“ i „Kako ćemo to razviti?“ te se uočavaju njihovi međuodnosi, dok se odgovorom na pitanje „Kada?“ omogućava sagledavanje slijeda i dinamike razvoja kao cjeline.

Polaznici radionice usvojit će osnovna znanja o:

- vođenju procesa strateškog mapiranja razvoja proizvoda i tehnologije,
- osnovnim temama mapiranja razvoja,
- te redoslijedu odgovaranja na strateška pitanja kako bi aktivnosti uskladili s organizacijskim ciljevima, ali i ograničenjima organizacije i okoline te potrebama tržišta.

Ova znanja osigurat će polaznicima pravovremeno prepoznavanje izazova i ublažavanje rizika u razvoju tehnologije i proizvoda osiguravajući bržu prilagodbu, uspješniju provedbu i bolje rezultate.

Kroz praktične vježbe polaznici će primijeniti naučene koncepte uz dublje razumijevanje procesa izrade plana razvoja. Ove vještine omogućuju pravovremeno prepoznavanje prilika na tržištu te razvoj inovativnih proizvoda i usluga.

Poželjno je da polaznici rade na vlastitoj mapi razvoja proizvoda i tehnologije – tijekom radionice koristiti će se market pull approach, odnosno mapiranje razvoja temeljem poticaja s tržišta iliti nezadovoljenih potreba tržišta. Stoga, preporuča se da polaznici dođu s definiranim poslovnim ciljevima i okvirima razvoja proizvoda i tehnologije, no to nije uvjet za sudjelovanje.

Seminar je namijenjen poduzetnicima, znanstvenicima, zaposlenicima, voditeljima projekata te osobama zaduženima za razvoj proizvoda i usluga.

Lokacija