22.09.2009, 10:15

ZNANOST, TEHNOLOGIJA I INOVATIVNOST U EUROPI

Izdaci za R&D u EU27 stabilni na 1,85% BDP-a iz 2007. godine
U 2007. EU27 potrošila je 229 bilijuna eura na Istraživanje i razvoj (R&D). Cilj EU za troškove Istraživanja i razvoja, kako je određeno Lisabonskom strategijom, je postići intenzitet od 3% do 2010. u R&D.
Izdaci za istraživanje i razvoj iznosili su 1,85% BDP-a u 2007., što je u usporedbi s 2006. stabilno.
Tri zemlje; Njemačka (62 bilijuna eura), Francuska (39 bilijuna) i Ujedinjeno Kraljevstvo (37 bilijuna) činili su 60% izdataka za R&D u EU27 u 2007.

Eurostat, Statistički ured Europskih zajednica, objavio je izdanje Znanost, tehnologija i inovativnost u Europi za 2007. godinu. Ova publikacija pokriva širok spektar indikatora zajedno sa strateškim ciljevima postavljenih od strane Europskog vijeća u Lisabosonskoj strategiji.
Indikatori, između ostalog, uključuju izdatke za R&D, ljudske potencijale, patente, inovacije i druge indikatore povezane s visokom tehnologijom i znanjem intenzivnim sektorima ekonomije.


Najviši intenzitet R&D u Nordijskim zemljama članicama, Austriji i Njemačkoj
U 2007 najveće izdatke za R&D imale su Švedska (3,60 % BDP-a), Finska (3,47% BDP-a), zatim Austrija (2,56 %), Danska (2,55%) i Njemačka (2,54%), a najmanje Cipar (0,45%), Slovačka 0,46%), Bugarska (0,48%) i Rumunjska (0,53%).
Najveće povećanje u intenzitetu R&D-a  između 2001 i 2007 zabilježeno je u Austriji (od 2,07% do 2,56% BDPa), Estoniji (071% do 1,14%) i Portugal (0,80% do 1,18%).

Ekvivalent od 2.3 milijuna ljudi, zaposlenih u punom radnom vremenu, bio je uključen u R&D u EU27 u 2007.godini. Zaposleni u R&D činili su 1.6% ukupno zaposlenih u 2007.

Najveći udjeli zaposlenih u R&D-u u 2007., zabilježeni su u Finskoj (3,2% ukupno zaposlenih), Švedskoj (2,7% u 2005), Luksemburgu (2,6% u 2005.), Danskoj (2,4% u 2005.) i Austriji (2,1% u 2005.),  a najniži u Rumunjskoj (0,5% ), Bugarskoj (0,6% u 2006.), Cipru (0,7% u 2006), Poljskoj (0,8%) i Portugalu (0,9% u 2005.).
Istraživači su činili 0,9% ukupno zaposlenih u EU27 u 2007.godini. Ovaj udio je varirao od 0,3% u Rumunjskoj (u 2005.) do 2,1% u Finskoj.

Gotovo 40% poduzeća iz EU27 uključeno je u inovacijske aktivnosti
U razdoblju između 2004 i 2006. u EU27 je 39% poduzeća iz Sektora industrije i usluga sa najmanje 10 zaposlenih bilo uključeno u neki od oblika inovacijskih aktivnosti.Ljudski potencijal u R&D definira se kao osobe zaposlene neposredno u R&D kao i one koje su uključene u izravno pružanje usluga, poput R&D managera, administratora i činovničkog kadra.

Oni koji pružaju neposredne usluge, poput sigurnosnog osoblja, su isključeni. Istraživači, podgrupa ljudskih potencijala u R&D, su profesionalci uključeni u koncepciju ili stvaranje novih znanja, proizvoda, postupaka, metoda i sistema, te upravljanje određenim projektima.

R&D može biti ili primarna aktivnost zaposlenika ili pomoćni zadatak.

Uključivanje isključivo ljudi čija je primarna aktivnost R&D, potcijenilo bi stvarnu količinu rada posvećenog R&D, dok bi uključivanje svake osobe koja ulaže i najmanje vremena u R&D aktivnosti precijenilo rezultate.

Broj osoba uključenih u R&D se stoga izražava „full-time" ekvivalentom (FTE) koji odgovara godišnjem radu jedne osobe. Dakle, netko tko 40% svog vremena posvećuje R&D imati će ekvivalent 0,4 FTE.

Najveći udio poduzeća uključenih u inovacijske aktivnosti u navedenom razdoblju zabilježen je u Njemačkoj (63% poduzeća), zatim Belgiji (52%), Austriji i Finskoj (51%) i Luksembuegu (49%). Najniže stope bilježile su Latvija (16%), Bugarska i Mađarska (20%), Rumunjska (21%) i Litva (22%).

Uključuju se samo poduzeća sa više od 10 zaposlenih u sljedećim gospodarskim aktivnostima: rudarstvo i eksploatiranje; proizvodnja; opskrba elektr.energijom, plinom i vodom; promet, skladištenje i komunikacije; financijsko posredovanje; veleprodaja i komisijska trgovina, osim motornih vozila i motocikala; računala i povezane aktivnosti; arhitektonske i inženjerske aktivnosti kao i tehničko testiranje i analiza.

Inovacije uključuje i proizvod i inovacijski proces. Inovacijski proizvod je uvođenje novog ili značajno poboljšanog dobra ili usluge na tržište. Inovacijski proces je implementiranje novog ili značajno poboljšanog proizvodnog procesa, distribucijske metode ili potporne aktivnosti za dobra ili usluge.

Dostupna publikacija
Eurostat, „Znanost, tehnologija i inovativnost u Europi" izdanje za 2009., može se besplatno skinuti u PDF formatu, a tiskani primjerci se mogu naručiti putem Eurostata na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/eurostat.