Strukturni fondovi i Kohezijski fond

Kohezijska politika investicijska je politika EU-a kojom se promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija te se smatra sinonimom regionalnoj politici EU-a. Ona podupire nastajanje novih radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, unapređenje kvalitete života te održivi razvoj. Kohezijska politika investicijama daje potporu provođenju strategije Europa 2020.

Regionalna (Kohezijska) politika istovremeno je i iskaz solidarnosti EUa s manje razvijenim državama i regijama, koja koncentrira sredstva u područjima i sektorima u kojima su najpotrebnija.

Dodatno, cilj Kohezijske politike je smanjivanje značajnih ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih razlika koje postoje u europskim regijama. Zanemarivanje tih različitosti značilo bi potkopavanje temeljnih oslonaca Europske unije, uključujući zajedničko tržište i jedinstvenu europsku valutu. Stoga je značajan dio proračuna EU-a usmjeren na Kohezijsku politiku.

Kohezijsku politiku preispituju i redefiniraju institucije EU-a svakih sedam godina. Bitno obilježje proračunskog razdoblja 2007. 2013. g. bila je je odgovornost Europske komisije za donošenje regulatornog okvira, definiranje vodiča i uputa, odlučivanje o vrstama programa, koordiniranje i vrednovanje (evaluacija) politika na razini EU-a te za proračunsku provedbu.

U proračunskom razdoblju 2014. 2020. g. Europska komisija – EK (eng. European Commission - EC), iz Višegodišnjeg financijskog okvira – VFO (eng. Multiannual Financial Framework - MFF) planira investirati 315,8 milijardi EUR-a.Brošuru možete preuzeti ovdje.

Priloženi dokumenti:

pdfprikaz-koristenja-programa-kohezijske-politike-2000-2006.pdf (450,44 kb)