Poduzetnici, umrežite se i ostvarite svoje ideje!

„Vrijednost izvrsne ideje mjeri se njenim ostvarenjem u praksi." - Thomas Alva Edison. Uz socijalizaciju kao jednu od osnovnih ljudskih potreba, umrežavanje je nužan čimbenik poslovnog uspjeha. U tom kontekstu, povezivanje malih i srednjih poduzetnika postaje imperativ za preživljavanje na sve zahtjevnijem tržištu, i to posebno nakon ulaska u Europsku uniju čime je znatno povećana konkurencija, ali i omogućava lakši pristup sredstvima za realizaciju ideja.

Glavna barijera u poduzetništvu je osiguravanje financijskih sredstava za rizične poslovne pothvate. Kako se mala i srednja poduzeća (MSP, eng. Small and medium enterprises, SME) smatraju glavnim pokretačem industrije, Europska unija upravo tim poduzećima nudi pomoć i poticaj pri razvoju i realizaciji njihovih poduzetničkih ideja i ciljeva, podupirući internacionalizaciju poslovanja i inovacije.

Obzor 2020 (Horizon 2020) nudi rješenja i odgovore na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana Europske unije o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije Europske unije u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Glavni instrumenti Obzora 2020 uključuju:

a) bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj,

b) bespovratna sredstva za inovacije, aktivnosti potpore i koordinacije,

c) sufinanciranje aktivnosti,

d) Instrument za MSP (eng. SME Instrument), predkomercijalna nabava, javna nabava inovativnih rješenja i nagrade.

Natječaj - Instrument za MSP, koji je otvoren za prijave tokom cijele godine, podržava mikro, mala i srednja poduzeća koja razvijaju rizične inovativne ideje s velikim potencijalom. Evaluacije projekata se odvijaju na unaprijed predviđene datume, a kriteriji evaluacije projektnih prijedloga odnose se na izvrsnost u smislu inovativnosti i tržišnog potencijala, ekonomski utjecaj te potencijal poduzeća da ostvari definirane rezultate.

Podrška koja se pruža kroz Instrument za MSP obuhvaća potpuni inovacijski ciklus od 3 faze, koji je nadopunjen mentorskim uslugama i savjetovanjem:

I. faza Instrumenta uključuje studiju izvedivosti koja ima za cilj potvrditi tehnološku/ praktičnu, kao i ekonomsku isplativost inovativne ideje ili koncepta sa značajnim doprinosom industrijskom sektoru u kojem je predstavljena (novi proizvodi, procesi, dizajn, usluge i tehnologije ili nove tržišne primjene postojećih tehnologija). Visina sufinanciranja u ovoj fazi je do 70% ukupno prihvatljivih troškova i maksimalno 50.000 EUR, a trajanje projekata je u prosjeku 6 mjeseci.

U II. fazi Instrumenta podržavaju se inovativni projekti koji se bave specifičnim izazovima i koji pokazuju visok potencijal u smislu konkurentnosti i rasta tvrtke, definiran u strateškom planu. Prihvatljive aktivnosti u drugoj fazi uključuju demonstraciju, testiranje, izradu prototipa, upravljanje, skaliranje, minijaturizaciju, dizajn itd., a sve s ciljem usmjeravanja inovativne ideje (proizvoda, procesa, usluge) na industrijsku proizvodnju i spremnost za uvođenje na tržište, gdje može biti uključeno i istraživanje. Predloženi projekti u drugoj fazi moraju uključivati početni plan za komercijalizaciju.

U III. fazi mala i srednja poduzeća mogu imati koristi od neizravnih mjera podrške, kao što je podrška rizičnim kapitalom.

Tijekom prve i druge faze Instrumenta za MSP, prijaviteljima su na raspolaganju besplatne usluge savjetovanja kroz Europsku poduzetničku mrežu.

Nacionalna kontakt osoba za Instrument za MSP:
Renato Vrebac, renato.vrebac@hamagbicro.hr

Više informacija o Instrumentu za MSP možete pronaći putem poveznice.