Europski fond za regionalni razvoj

Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund - ERDF) i u zadnjoj financijskoj perspektivi EU (2007. – 2013. g.) daje mogućnost sufinanciranja projekata čiji su korisnici mala i srednja poduzeća, odnosno MSP. Naime, Uredba za ERDF izrijekom spominje da će ERDF, između ostaloga, doprinositi financiranju produktivnih investicija koje utječu na razvoj i čuvanje radnih mjesta, prvenstveno kroz izravnu pomoć investicijama i to prije svega MSP segmentu. Dodatno, ERDF doprinosi i financiranju razvojnog potencijala regija i lokalnog razvoja putem mjera koje uključuju podršku poduzećima i usluge za poduzeća poput razvoja financijskih instrumenata. Bitno je spomenuti da ne postoji zabrana financiranja velikih poduzeća, ali jasna je usmjerenost ERDF-a na MSP segment.

U novoj Uredbi za razdoblje 2014. – 2020. g., i nadalje se navodi da će, između ostaloga, podupirati poduzeća i usluge za poduzeća i to posebice MSP-ove. Dodatno, naglasak se u prijedlogu nove Uredbe stavlja na istraživanje, odnosno navodi se da će ERDF podupirati investicije u tehnologije i primijenjena istraživanja u poduzećima.

To ne isključuje mogućnost da i velika poduzeća budu korisnici sredstava ERDF-a, posebice ako je riječ o ulaganjima u inovacije ili energetsku učinkovitost. Međutim, svakoj pojedinoj državi članici ostavlja se mogućnost ograničavanja potencijalnih korisnika, odnosno sužavanja natječajnih kriterija koji bi mogli utjecati da velikim poduzećima prijava na natječaje bude onemogućena ili ograničena.

Dodatno, ERDF bi podupirao regionalni i lokalni razvoj radi njihova doprinosa svim tematskim ciljevima postavljanjem podrobnih prioriteta kojima se fokus usmjerava na sljedeće:

– istraživanje i razvoj te inovacije,

– poboljšani pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te veću kvalitetu tih tehnologija,

– klimatske promjene i prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika,

– poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima,

– usluge od općeg gospodarskog interesa,

– telekomunikacijsku, energetsku i prijevoznu infrastrukturu,

– povećavanje kapaciteta institucija i učinkovitu javnu administraciju,

– zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu te

– održivi urbani razvoj.

Jedan od temeljnih mehanizama korištenja ERDF-a u razdoblju 2014. – 2020. g. predviđa da u manje razvijenim regijama prioriteti ulaganja budu širi, što odražava veće potrebe za razvojem. No najmanje 50% sredstava ERDF-a morati će se odvojiti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, inovaciju te podršku malim i srednjim poduzećima.