Publikacije

Nova publikacija:        MEĐUNARODNA MREŽA USLUGA ZA INOVACIJE I RAZVOJ POSLOVANJA

Publikacija je namijenjena svim poduzetnicima koji žele napraviti iskorak, izaći na druga tržišta sa svojim proizvodom ili uslugom. Ovdje možete vidjeti ukratko pregled naših usluga koje su specifično osmišljene za male i srednje poduzetnike (MSP), ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi.

Brošuru možete preuzeti ovdje.


Priručnik: Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u 
                    građevinama s aspekta zaštite od požara

Cilj ovoga Tehničkog priručnika su projektantske mjere jer u Hrvatskoj ne postoji tehnička literatura koja obrađuje ovu temu. Namjera je prikazati principijelni pristup rješavanju pravilne izvedbe specifičnih detalja gorivih toplinsko-izolacijskih materijala, koji po svojoj količini i opsegu pridonose najviše povećanju požarne opasnosti u zgradama. Također, jedan je od ciljeva uputiti na nedostatke važeće regulative koja je u nekim dijelovima u vezi s uporabom toplinsko-izolacijskih materijala teško primjenjiva, a i različita od uobičajene europske prakse.

Kome je Priručnik namijenjen?   

Svim uključenima u proces energetske obnove zgrada: investitorima, projektantima, izvođačima, javnopravnim tijelima (prije svega inspekcijskim) koja sudjeluju u tom procesu, članovima inženjerskih komora, studentima arhitektonske i graditeljske struke, članovima različitih udruga koje se bave zaštitom od požara ili udružuju proizvođače  toplinskih sustava ili izvođača, zainteresiranoj javnosti zbog objektivnog informiranja o činjenicama u vezi s energetskom obnovom zgrada s aspekta zaštite od požara.

     


 Priručnik možete preuzeti ovdje.


Publikacija "Term sheet - Priručnik za startup društva"

Publikacija je namijenjena startup tvrtkama u lakšem razumijevanju pojma "Term sheet" - dokumena koji potpisuju investitori i osnivači društva, a kojim obje strane potvrđuju ozbiljnost svoje namjere za realizaciju investicije.


Publikaciju možete preuzeti ovdje.Publikacija "Upravljanje intelektualnim vlasništvom u razvoju softvera"

Publikacija predstavlja različite oblike intelektualnog vlasništva koji mogu zaštititi softver, glavne licenčne opcije i njihov posljedični poslovni utjecaj. Publikaciju možete preuzeti ovdje.
Publikacija "CROATIA - TRADITIONALLY INNOVATIVE"

Publikacija prikazuje inovacijski potencijal Republike Hrvatske korz 5 tematskih područja Strategije pamente specijalizacije.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.


Publikacija "UPRAVLJANJE POVJERLJIVIM POSLOVNIM INFORMACIJAMA"

Publikacija pokazuje važnost povjeljivih informacija za poslovanje i daje savjete kako upravljati zaštitom povjerljivih poslovnih informacija.


Publikaciju možete preuzeti ovdje.


Publikacija "UGOVOR O POVJERLJIVOSTI PODATAKA"

Ugovori o povjerljivosti podataka ili ugovori o tajnosti su privatni ugovori koji služe za čuvanje vrijednih informacija sigurnim. Ti ugovori mogu biti vrlo korisni za istraživače i organizacije uključene u projekte koji se bave istraživanjem i razvojem, kao što su projekti unutar Sedmog okvirnog programa FP7 i danas aktualnog Obzora 2020. Vrlo je važno razumjeti opseg njihove primjene, kao i odredbe koje se nalaze u tim ugovorima. Na ovaj način, možete biti sigurni kad i kako koristiti takve ugovore, ali i razumjeti svoje obveze kod njihovog potpisivanje.

Cilj ove brošure je pojasniti kad i zašto koristiti UP, kao i značenje uobičajenih ključnih odredbi.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.


Publikacija "KOHEZIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I HRVATSKA 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja"

Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. godine pristupila je Europskoj uniji te time postala punopravna članica elitnoga kluba zemalja, koji je jedan od najznačajnijih političkih i gospodarskih čimbenika na svijetu. Punopravno članstvo, između ostalog, donosi i velike mogućnosti koje pružaju fondovi Kohezijske politike EU. Sama upotreba sredstava fondova Europske unije predstavlja veliku priliku, ali i izazov za Republiku Hrvatsku.


Izdavanjem publikacije "KOHEZIJSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I HRVATSKA 2014. - 2020. - Vodič kroz strateški okvir i pregled mogućnosti financiranja", Hrvatska gospodarska komora namjerava poduzetnicima, a i zainteresiranoj javnosti, približiti tematiku Europskih strukturnih i investicijskih fondova te pružiti informacije o mogućnostima sufinanciranja razvojnih projekata.

Publikacija obrađuje sljedeće teme:

  • Kohezijska (regionalna) politika
  • Strategija 2020. (Europe 2020)
  • Europski strukturni i investicijski fondovi
  • Regulatorni (pravni) okvir ESI fondova
  • NUTS regije u EU
  • Upravljačka struktura za provedbu fondova kohezijske politike EU u Hrvatskoj
  • Partnerski sporazum i Operativni programi
  • Učinci Kohezijske politike u novim državama članicama tijekom proračunske perspektive 2007. - 2013. i glavni prioriteti za razdoblje 2014. - 2020.Publikaciju možete preuzeti ovdje.


Publikacija Programi Unije

Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije bez obzira na prethodno potpisane Memorandume o razumijevanju, te prestaje biti obavezna uplaćivati godišnje članarine.
Programi Unije integrirani su niz aktivnosti koje usvaja Europska unija radi promicanja suradnje među državama članicama u različitim područjima, povezanim s politikama Unije i to u razdoblju od nekoliko godina. U ovoj publikaciji su navedeni svi Programi Unije koji će biti aktualni u
financijskom razdoblju EU 2014-2020.

Brošuru možete preuzeti ovdje


Brošura Internacionalizacija i mogućnosti financiranja

S obzirom na to da izvoznici kontinuirano ističu nedostatna financijska sredstva kao jednu od najvećih prepreka u internacionalizaciji njihovog poslovanja, cilj ove publikacije je pružiti informacije već postojećim izvoznicima, ali i onim tvrtkama koje tek razmatraju izlazak na strana tržišta sve aktualne mogućnosti sufinanciranja internacionalizacije poslovanja koje su dostupne u proračunima institucija članica Povjerenstva za internacionalizaciju te ukratko se osvrnuti i na ostale oblike internacionalizacije poslovanja kako bismo poduzetnike potaknuli na iniciranje novih poslovnih prilika na inozemnom tržištu.

U kreiranju sadržaja publikacije sudjelovale su uz HGK sljedeće institucije: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, HBOR, HAMAG-BICRO, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma i Ministarstvo poljoprivrede.

Brošuru u elektronskom obliku možete preuzeti ovdje.


Europska poduzetnička mreža predstavlja korak naprijed za male i srednje poduzetnike (MSP)

Europska poduzetnička mreža već šest godina povezuje male i srednje poduzetnike iz različitih zemalja. Iskustvo i kontakti, u kombinaciji s jedinstvenom bazom podatka o poduzećima koja sadržava profile 23 000 tvrtki, stoje tvrtkama na usluzi. Bilo da se radi o organiziranju događanja
za međusobno povezivanje tvrtki diljem Europe, identificiranju mogućih partnera ili pomaganju u pripremi za taj ključni prvi sastanak, stručnost Mreže na dohvat vam je ruke.

Brošuru možete pronaći ovdje.


Vodič za materijale koji dolaze u neposredan kontakt s hranomVodič služi kao pomoć tvrtkama u provedbi zakonskih obveza definiranih Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN br. 25/13) i ostalim podzakonskim aktima. Vodič bi trebao osigurati da svaki proizvođač poštuje obveze i procedure kako bi im se omogućilo (i olakšalo) stavljanje na tržište zdravstveno ispravnog proizvoda. Vodič ponajprije služi kao podsjetnik i vodilja proizvođačima za dobro poslovanje s materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, uvažavajući sve potrebne procedure i obveze koje proizlaze iz propisanog zakonodavstva. Vodič se može preuzeti u privitku na dnu stranice ili zatražite svoj tiskani primjerak na e-mail: gpehnec@hgk.hrKatalog Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK

Pristupanjem Hrvatske EU, otvorile su se brojne mogućnosti korištenja fondova EU. HGK je prepoznala potrebu za stvaranjem što boljeg okvira za kvalitetnu apsorpciju EU sredstava koja će uskoro biti na raspolaganju RH te je pokrenula inicijativu osnivanja Zajednice poslovnih savjetnika te ujedinila tvrtke za poslove vezane uz korištenje fondova EU. Zajednica okuplja više od 100 članica, a u katalog Zajednice poslovnih savjetnika uvrštene su 83 članice. Katalog je napravljen s ciljem promoviranja, ali i poticanja daljnjeg razvoja i homogeniziranja tržišta konzultantskih usluga, s naglaskom na projekte vezane uz fondove EU.
Katalog možete preuzeti ovdje.Vodič za definiciju MSP u natječajima EU

Pripremajući se za prve natječaje za dodjelu sredstava fondova EU namijenjenih poslovnom sektoru, HGK identificirao je potrebu kreiranja Vodiča za definiciju malog i srednjeg poduzetništva. Cilj ovog Vodiča jest olakšati razumijevanje pravila Europske komisije te pružiti pomoć svim potencijalnim prijaviteljima projekata na natječaje iz fondova EU.

Europska komisija definirala je kriterije za određivanje veličine i stupnja neovisnosti poduzeća, kojima se želi jasno odrediti spada li pojedino poduzeće u kategoriju mikro, malog ili srednjeg poduzeća – MSP (eng. Small and medium sized Enterprises – SME) i ustanoviti povezanost između dvaju ili više poduzeća.

Obzirom da su, sukladno prijedlogu Uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj za razdoblje 2014.-2020., sektoru MSP dane znatno veće mogućnosti ulaganja, u odnosu na poduzeća koje se ne uklapaju u tu kategoriju, onda je razumljiv značaj ovog Vodiča.

Nadamo se da će ovaj Vodič poslužiti kao pogodan alat koji će svakom potencijalnom prijavitelju, odgovoriti na pitanje je li prihvatljiv sudionik natječaja za dodjelu sredstava fondova EU sektoru MSP-a. Prvi takvi natječaji za sektor MSP-a očekuju se do kraja ove godine.

Novi vodič možete preuzeti ovdje.


"Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj - Kohezijska politika, Strukturni fondovi, Kohezijski fond i primjeri"

Hrvatska gospodarska komora je, kao samo jednu u nizu aktivnosti koje provodi u svjetlu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, pripremila publikaciju „Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj - Kohezijska politika, Strukturni fondovi, Kohezijski fond i primjeri“. Namjera nam je sažetim prikazom povijesti, sadašnjosti i budućnosti Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda te primjerima uspješnih projekata iz drugih država korisnica, zainteresiranim poduzetnicima, ali i široj javnosti odškrinuti prozor u svijet fondova EU.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.Analiza – “Prikaz korištenja programa kohezijske politike u financijskoj perspektivi 2000.-2006."

Centar za EU pri Hrvatskoj gospodarskoj komori izradio je „Prikaz korištenja programa kohezijske politike“, korištenjem izvora/dokumenata iz Glavne uprave za regionalnu politiku. Svrha je prikaza dati informacije o preraspodjeli sredstava, financiranju, isplati i iskorištenosti programa kohezijske politike u završenoj financijskoj perspektivi EU (2000. – 2006.), za koju su rezultati poznati. S obzirom na to da će Hrvatskoj od polovine 2013. godine na raspolaganju biti instrumenti kohezijske politike, cilj je ovoga prikaza davanje smjernica i informiranje zainteresiranih i šire javnosti kako bi programiranje i provedba projekata financiranih iz fondova EU bili efikasniji, a očekivanje rezultata korištenja fondova EU realnije. U „Prikazu korištenja programa kohezijske politike“ tako se mogu naći podaci o raspodjeli financijskih sredstava po pojedinim zemljama članicama i iskorištavanju sredstava strukturnih fondova, koje varira od zemlje do zemlje, ali unutar financijske perspektive 2000. – 2006. godine iznose oko 90 posto. Također se daje prikaz najvažnijih područja na koja su sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj preraspoređena. Prije svega, riječ je o transportu, primarno cestama i željeznicama, okolišu, kanalizaciji, vodovodu, obnovi urbanih područja, potpori malom i srednjem poduzetništvu, istraživanju i razvoju te teritorijalnoj politici. Primjerice, pojedine su potpore rezultirale sufinanciranjem izgradnje 7734 kilometra autocesta, 3000 kilometara željeznice, a stvoreno je i oko 640 tisuća novih radnih mjesta.

Dokument možete preuzeti ovdje.


Brošura: "Korak po korak do IPARD sredstava"

Hrvatska gospodarska komora izdala je brošuru „Korak po korak do IPARD sredstava“, koju su pripremili djelatnici Centra za EU u suradnji s predstavnicima bankarskog sektora. U brošuri su, na jednom mjestu, opisani svi koraci koje je potrebno poduzeti radi pripreme i provedbe IPARD projekata, s posebnim naglaskom na provjeru ekonomskih pokazatelja, planiranje provedbe projekta, prikupljanje ponuda, pripreme za kontrole na terenu i ostvarivanje prava na kredit. Cilj brošure jest pružiti korisnicima praktične savjete koje nije moguće pronaći u pravilnicima i vodičima, te neke odredbe ovih dokumenata pretočiti u svakodnevni, jasno razumljiv jezik.

Navedena brošura može se preuzeti ovdje.
"Žigovi" - Vodič za pretraživanje žigova

Zaštita žiga osobito je bitna u današnje vrijeme jer Republika Hrvatska uskoro postaje dijelom jedinstvenog europskog tržišta, na kojem će hrvatski poduzetnici morati pronaći svoje mjesto među jakom konkurencijom i osigurati prepoznatljivost svojih proizvoda i usluga.

Vodič za pretraživanje žigova izrađen je od strane Europskog IPR Helpdeska kojeg su uredili i prilagodili Goran Zeković i Vedran Đidara, ambasadori Europskog IPR Helpdeska ispred Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO.

Registrirani žig daje svom nositelju učinkovito sredstvo zaštite njegovog tržišnog identiteta i sredstava uloženih u izgradnju ugleda na tržištu. U trenutku pristupa Hrvatske Europskoj uniji, učinci svih prijavljenih i registriranih žigova Zajednice koji sada vrijede na području čitave Europske unije proširit će se automatski i na područje Republike Hrvatske. Iz tog je razloga izrađen je ovaj vodič kako bi isti pomogao hrvatskim poduzetnicima da pravodobno zaštite svoje intelektualno vlasništvo i spremni dočekaju izazove koje donosi europsko tržište.

Žigovi " - Vodič za pretraživanje žigova možete preuzeti u privitku na dnu stranice.


BROŠURA "Velike priče malih poduzetnika"

Publikacija "Velike malih poduzetnika" mala je, ali vrijedna zbirka uspjeha naših poduzetnika koji su krenuli korak dalje i postigli rezultate vrijedne svake pohvale.Njihovi uspjesi nisu nastali preko noći. Plod su upornosti, ustrajnosti, odvažnosti i hrabrosti, uz ponekad i malu dozu sreće. Naša je pomoć u njihovim rezultatima tek jedan mali kotačić, ali smo unatoč tome na sve glavne likove ovih priča itekako ponosni. Oni su uspjeli, oni su se pokrenuli – možete i Vi!Brošuru "Velike priče malih poduzetnika" u pdf. formatu možete preuzeti ovdje.


„Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća“

Poslovno inovacijska agencija RH - BICRO je kao glavni partner za transfer tehnologije u Europskoj poduzetničkoj mreži (EEN) izradio informativnu brošuru pod nazivom „Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća“ namijenjenu malim i srednjim poduzećima i znanstveno istraživačkim organizacijama kojima je potrebna pomoć pri komercijalnom licenciranju intelektualnog vlasništva.

Licenciranje intelektualnog vlasništva od važnosti je za sve vrste poduzeća, a ne samo za ona koja su aktivna u tehnološkim sektorima. Poduzeća mogu stvoriti značajne prihode od licenciranja, a licenciranjem mogu postići fleksibilnost u razvoju svog poslovanja. Upravljanje i licenciranje različitih oblika intelektualnog vlasništva može biti važno za uspjeh poduzeća koje inovira i stvara proizvode, proizvođačima ili dizajnerima koji osmišljavaju ili poboljšavaju vanjski izgled postojećih proizvoda, kao i proizvođačima ambalaže, marketinških materijala i pratećih dokumenata.

Ovo nije „uradi sam“ vodič kroz pravo intelektualnog vlasništva i licenciranje. Patentni zastupnici, zastupnici za žigove, odvjetnici te drugi pravnici aktivni u području intelektualnog vlasništva bave se sa složenim pravnim aspektima licenciranja, no kao što je to slučaj kod bilo kojeg specijalističkog područja, lakše ćete poslovati te uštedjeti vrijeme i novac ukoliko razumijete osnovne principe.

Nadamo se da će vam informacije sadržane u ovoj brošuri pomoći boljem razumijevanju pitanja licenciranja, učinkovitom vođenju diskusije sa stručnim savjetnicima te pregovorima o licenciranju intelektualnog vlasništva.

Brošuru „Licenciranje kao poslovni model za rast vašeg poduzeća“ možete preuzeti ovdje .EKO-INOVACIJE: POSLOVANJE U SKLADU S PRIRODOM

Eko-inovacije europski su program koji financira zelene inovacije koje u značajnoj mjeri smanjuju negativne učinke na okoliš. Natječaj se objavljuje jednom godišnje a po projektu se financira i do milijun eura.

O kojoj vrsti projekata je riječ, najlakše ćete dobiti sliku pregledate li primjere dosad uspješno provedenih projekata iz prijašnjih godina, u brošuri koju možete preuzeti ovdje.


KATALOG INOVATIVNIH PROJEKATA U HRVATSKOJ

Poslovno inovacijski centar Hrvatske BICRO d.o.o., glavni partner u Europskoj poduzetničkoj mreži Hrvatske (EEN) za transfer tehnologije i inovacije kreirao je katalog inovativnih projekata svojih korisnika s ciljem njihove daljnje promocije na međunarodnim tržištima.Katalog „Innovative projects from Croatia“ pripremljen je za potencijalne strane investitore i partnere na engleskom jeziku te će biti distribuiran putem kanala Europske poduzetničke mreže. Katalog sadrži i osnovne informacije o Hrvatskoj kao zanimljivom tržištu za ulaganje, podatke o trgovinskim razmjenama, važećim sporazumima, statistiku stranih ulaganja te pregled hrvatskog inovacijskog sustava.
Predstavljene tvrtke i njihovi inovativni projekti iz različitih su sektora, a podijeljeni su prema programima BICRO-a u kojima sudjeluju.
EUREKA – program međunarodne suradnje na istraživačko razvojnim projektima, IRCRO – istraživačko razvojna suradnja hrvatskih tvrtki i znanstveno istraživačkih institucija, RAZUM - početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima, EEN (Enterprise Europe Network) – mreža za međunarodno povezivanje tvrtki (baza tehnoloških profila ponude i potražnje).
Pdf verziju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.


INFO MAPA Programi Unije


Informativna i praktična mapa donosi kratak pregled Programa Unije u kojima RH sudjeluje, ciljeve i prioritete svakog programa te osobe za kontakt u Hrvatskoj nadležne za provedbu programa. Na taj način pridonosi boljem razumijevanju mogućnosti financiranja iz EU izvora koji su na raspolaganju različitim sektorima.
Info mapa je besplatna i u tiskanom obliku može se naručiti uz naznaku Vaše poštanske adrese.

Informativne separate pojedinih programa u elektronskom obliku preuzmite ovdje:

Programi Unije - Uvod

Programi Unije - Media

Programi Unije - Customs/Fiscalis

Programi Unije - Cjeloživotno učenje

Programi Unije - Europa za građane

Programi Unije - Progress

Programi Unije - CIP

Programi Unije - Kultura

Programi Unije - FP7


TRANSFER TEHNOLOGIJE: ŠTO JE POTREBNO ZNATI?

Izrađena je i tiskana brošura o uslugama Europske poduzetničke mreže koje se odnose na inovacije i transfer tehnologije.

Koordinator Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o. zajedno sa lokalnim partnerima: Tehnološki park Varaždin, Tehnologijsko razvojni centar u Osijeku - TERA, Regionalna razvojna agencija PORIN Rijeka, Ured za transfer tehnologije u Splitu - UTT primarno su zaduženi za pružanje informacija potencijalnim klijentima o mogućnostima transfera tehnologije sa stranim partnerima, identifikaciju poduzeća s potencijalom i spremnosti za usvajanje novih tehnologija, uključivanje u transfer tehnologije, te razvoj interne baze podataka poduzeća koja traže ili nude transfer tehnologije.

Sadržaj brošure je informativno/edukativnog karaktera i pruža osnovne informacije o:
- EEN-u općenito
- uslugama za potporu inovacijama (upravljanje inovacijama, izvori financiranja, intelektualno vlasništvo)
- uslugama transnacionalnog transfera tehnologije
- što je transfer tehnologije?
- tipovi transfera tehnologije (ugovor o licenciranju, tehnička suradnja, zajedničko ulaganje, komercijalni sporazum s tehničkom pomoći)
- alati za pronalaženje partnera (brokerage events, interne baze tehnoloških profila)

Brošuru o transferu tehnologije moguće je preuzeti u pdf. formatu ovdje.


Boris Golob, "Inovacija od ideje do tržišta", Priručnik za stvaranje novih proizvoda, usluga i poslovnih modela.


Svi moramo inovirati! Bez inoviranja nema opstanka. No zašto su tvrtke koje inoviraju više izuzetak nego pravilo, a ni kriza niti gubitak tržišnih pozicija nisu potakle ostale da krenu njihovim putem? Problemi inoviranja slični su i kod nas i u svijetu: poduzetnici ne znaju kako, a kad i krenu inovirati prisutan je veliki rizik neuspjeha.

Priručnik „Inovacija od ideje do tržišta" je napisan za sve koji su odlučili „moramo inovirati" i to odgodili za „slijedeći tjedan" jer nisu znali ili bili sigurni odakle početi. Htjeli smo hrvatskom gospodarstvu učiniti dostupnim najnovija svjetska znanja i teorije inoviranja kojima vodeće tvrtke brže, uspješnije i jeftinije stvaraju inovacije. Ključna poruka je da se ne smije odvajati ideja od načina komercijalizacije - dobra ideja nije dobra ako na njoj ne možete zaraditi. Ideja postaje inovacija tek kada se dokaže na tržištu.


Zatražite svoj .pdf primjerak tako da na e-mail adresu een@bicro.hr pošaljete kontakte na koji će Vam potom biti poslan primjerak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavljamo vam novi HAMAG-BICRO investicijski katalog inovativnih projekata!

Katalog inovativnih projekata možete pronaći ovdje


Inovacija poslovnog modela

Inoviranje poslovnih modela još je relativno novo i neistraženo područje. Ipak, najvažnija osobina njihovog inoviranja je „demokratičnost": za razliku od novih tehnologija i proizvoda, pa i usluga, nove poslovne modele s jednakim mogućnostima mogu stvarati i bogati i siromašni, i velike i male organizacije u razvijenim i nerazvijenim zemljama.

Upravo stoga je inoviranje poslovnih modela prilika za hrvatska poduzeća. Iz perspektive malog tržišta i ograničenih mogućnosti ulaganja, stvaranje novih proizvoda je često „nemoguća misija": traži velika ulaganja i nepostojeću infrastrukturu za komercijalizaciju. S druge strane, novi poslovni model omogućava zaradu iz koristi koje nastaju na znanju i boljem povezivanju tržišta, kupaca, dobavljača, partnera, banaka, trgovina, kanala distribucije, prodaje i komunikacije…

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Priloženi dokumenti:

pdfhgk-vodic-za-materijale-i-predmete.pdf (605,52 kb)pdfzigovi-vodic-za-pretrazivanje-zigova.pdf (1,60 mb)pdfinternacionalizacija-brosura-hgk.pdf (1,69 mb)pdfprogrami-unije-final.pdf (2,65 mb)pdfugovor-o-povjerljivosti-podataka-web.pdf (2,23 mb)pdfupravljanje-povjerljivim-poslovnim-informacijama-web.pdf (3,02 mb)