Program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport / Erasmus +

PROGRAM ZA OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE, MLADE I SPORT

Erasmus+

Erasmus+ je sedmogodišnji program Europske unije namijenjen jačanju obrazovanja, osposobljavanja, sporta i položaja mladih u Europi. Program nudi brojne mogućnosti za učenike, nastavnike, obrazovne ustanove i organizacije uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama).

Za provedbu programa Erasmus + u sedmogodišnjem razdoblju osigurat će se 14,7 milijardi EUR za poticanje unaprjeđivanja vještina, zapošljivosti te potpori modernizaciji sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Program će pridonijeti borbi protiv nezaposlenosti mladih, pomažući im u poboljšaju ključnih vještina kao što su znanje stranih jezika, komunikacijske vještine, prilagodljivost te teživot u multinacionalnim i multikulturnim društvima.

Više od 4 milijuna osoba primit će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu. Ovom brojkom bit će obuhvaćeno 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u programu strukovnog osposobljavanja i naučnika te više od 500 000 sudionika programa razmjene mladih i programa volontiranja u inozemstvu.

Studenti koji namjeravaju pohađati diplomski studij u inozemstvu, za što su rijetko dostupne nacionalne stipendije ili krediti, profitirat će u okviru novog sustava kreditnih jamstava kojim upravlja Europski investicijski fond.

U okviru programa Erasmus+ omogućit će se sredstva za obrazovanje i osposobljavanje nastavnika, djelatnika koji rade s mladima te za partnerstva među sveučilištima, fakultetima, školama, poduzećima i neprofitnim organizacijama.

Erasmus + sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1.Mobilnost u svrhu učenja za pojednice (Learning Mobility of Individuals)

2. Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – udruživanje znanja, sektorskih vještina, IT platforme

3. Podrška reformi politika (Support for Policy reform) - otvorena metoda koordinacije obrazovne politike EU, provedba strategije „Europe 2020"

4. Aktivnosti Jean Monnet (rasprave, studije i konferencije o europskim politikama)

5.Sport (podrška sportskim događanjima i zajedničkim partnerstvima)

Područja koja obuhvaća program:

-Predškolski i opći odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi

-Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

-Visoko obrazovanje

-Opće obrazovanje odraslih

-Mladi

-Sport

Zemlje koje sudjeluju u programu Erasmus +

1.Sve zemlje članice Europske unije

2.Pristupne zemlje, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati korisnici pretpristupne strategije

3.EFTA zemlje koje su dio Europskog ekonomskog prostora (EEA)

4.Švicarska Konfederacija

5.Zemljepokrivene Europskom politikom susjedskih odnosa, ukoliko imaju zaključen bilateralni sporazum

Kontakt u RH

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26,10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5005 635
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: info@mobilnost.hr

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784

  • Više o programu:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm