Program za zaštitu okoliša i klimatske akcije - LIFE

Program LIFE (eng. LIFE Programme for Environment and Climate Action)

- Program za zaštitu okoliša i klimatske akcije predstavlja instrument Europske Unije namijenjen financiranju projekata iz područja zaštite okoliša. Pokrenut 1992. godine, ovaj instrument je do danas financirao više od 3.700 projekata vrijednosti veće od 2,8 milijardi EUR-a. Sveukupna alokacija za razdoblje 2007.-2013. iznosila je 2,1 milijardu EUR-a, dok je predviđena alokacija za razdoblje 2014.-2020. 3,46 milijardi EUR-a, u što je uključeno i 846 milijuna EUR-anamijenjenih potprogramu za klimatske promjene (eng. LIFE Climate Action), koji je utrostručen u odnosu na razdoblje 2007.-2013.

Cilj programa je prelazak EU na resursno-učinkovito, nisko-ugljično, gospodarstvo koje se prilagođava klimatskim promjenama. Sukladno tome, Europska Unija definirala je tri prioritetna područja unutar kojih će se financirati određeni projekti. Ta područja su:

1.Ublažavanje emisija stakleničkih plinova2.Prilagođavanje klimatskim promjenama3.Upravljanje i informiranje.

Prihvatljivi korisnici sredstava iz programa LIFE su tijela javne vlasti, nevladine organizacije, kao i privatni sektor – pogotovo mala i srednja poduzeća. Program financira projekte malih razmjera usmjerenih na niskougljične, klimatski prilagodljive tehnologije, kao i nove pristupe i metodologije usmjerene rješavanju izazova definiranih programom. Prihvatljive aktivnosti obuhvaćene programom također uključuju specifične lokalne i regionalne strategije i akcijske planove vezane uz ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama te izgradnju kapaciteta, kao i aktivnosti vezane uz povećanje razine svijesti građana EU.

Financiraju se i novi oblici projekata – integrirani projekti – koji imaju za cilj međusektorsko i međuregionalno povezivanje sudionika. Potprogram za klimatske promjene omogućuje financiranje većeg broja projekata stvaranjem boljih uvjeta za privatno financiranje projekata korištenjem zajmova i jamstava lokalnih banaka.

Kontakti u RH

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

email: life@mzoip.hr

Nacionalna kontakt točka za LIFE program

Nikolina Petković Gregorić

e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoip.hr
tel: +385 1 3717 209
Služba za EU poslove
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Više o programu: http://lifeprogramhrvatska.hr/hr/