KONTAKTI


KOORDINACIJA MREŽE I GOSPODARSKA PITANJA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
een@hgk.hr
www.hgk.hr

Voditeljica projekta

Vesna Torbarina
01/ 4561 671
vtorbarina@hgk.hr

Izvori financiranja i programi EU

Igor Bobek
01/4561 798
ibobek@hgk.hr

Organizacija poslovnih sureta B2B i Company missions

Andrea Petrić
01/456 1784
apetric@hgk.hr

Anita Stipić
01/ 456 1783
astipic@hgk.hr


Kontakt s trećim tržištima:

Jelena Dumičić
01/456 1774
jdumicic@hgk.hr


KONTAKTI ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE I INOVACIJE:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, HAMAG-BICRO
een@hamagbicro.hr
www.investcroatia.hr

Informiranje o mogućnostima financiranja projekata, upravljanje inovacijama , poslovni susreti, upravljanje projektom

Renato Vrebac
01/2352 629
Renato.Vrebac@hamagbicro.hr


Baza tehnološke suradnje

Lada Benzon
01/5494 737
lada.benzon@hamagbicro.hr


Intelektualno vlasništvo i transfer tehnologije

Vedran Đidara
01/ 2352 628
vedran.didara@hamagbicro.hr


Komunikacije i mediji


Doris Boras
01 2352 627
doris.boras@hamagbicro.hr


Marija Planinić
01 2352 639
marija.planinic@hamagbicro.hrZNANSTVENO TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI, STEPRI
www.step.uniri.hr


Jana Blažević Marčelja
051/265 962
jbmarcelja@uniri.hr

Andrea Oštrić
051/265-964
Andrea.ostric@uniri.hr

Neven Tamarut
051/265 963
ntamarut@uniri.hrURED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU, UNIST

een@utt.unist.hr
www.utt.unist.hr

Inovacije i transfer tehnologije

Boško Ljubenkov
bosko@utt.unist.hr


TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN, TPV
een@tp-vz.hr
www.tp-vz.hr

Komercijalizacija inovacija

Emilija Žuvić
042/ 500 050
emilija.zuvic@tp-vz.hr


Inovacije i transfer tehnologije

Karlo Kukec
042/ 500 051
karlo.kukec@tp-vz.hrTERA TEHNOPOLIS
een@tera.hr
www.tera.hr

Inovacije i transfer tehnologije

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ivan Štefanić
031/251 001
istefanic@tera.hr


Financiranje projekata
Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Ana Nikšić
031/251 002
aniksic@tera.hr


Inovacije i transfer tehnologije
Administriranje IT alata

Birgit Böhning
031/251 009
birgit@tera.hr