KONTAKTI


KOORDINACIJA MREŽE I GOSPODARSKA PITANJA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
een@hgk.hr
www.hgk.hr

Voditeljica projekta

Vesna Torbarina
01/ 4561 671
vtorbarina@hgk.hrOrganizacija poslovnih sureta B2B i Company missions

Anita Stipić
01/ 456 1783
astipic@hgk.hr


Kontakt s trećim tržištima:

Jelena Dumičić
01/456 1774
jdumicic@hgk.hr

Koordinacija baze poslovne suradnje

Mijo Kovačević
01/456 1763 
mkovacevic@hgk.hrKONTAKTI ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE I INOVACIJE:

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, HAMAG-BICRO
een@hamagbicro.hr
www.hamagbicro.hr

Baza tehnološke suradnje i transfer tehnologije

Lada Benzon
01/4891 856
lada.benzonkrsnjavi@hamagbicro.hr

Komunikacije i mediji

Doris Vukšić
01 2352 627
doris.boras@hamagbicro.hr

Komunikacije i mediji

Marija Wisely
01/489-1884
Marija.Wisely@hamagbicro.hr


Organizacija B2B poslovnih susreta i Company missions

Marija Planinić
01 2352 639
marija.planinic@hamagbicro.hr


Informiranje o mogućnostima financiranja projekata, upravljanje inovacijamaRenato Vrebac 
01/235-2629 
Renato.Vrebac@hamagbicro.hr


ZNANSTVENO TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI, STEPRI
www.step.uniri.hr


Jana Blažević Marčelja
051/265 962
jbmarcelja@uniri.hr

Andrea Oštrić Petropoli
051/265-964
Andrea.ostric@uniri.hr

Neven Tamarut
051/265 963
ntamarut@uniri.hrURED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU, UNIST

een@utt.unist.hr
www.utt.unist.hr

Inovacije i transfer tehnologije

Nikola Balić
nbalic@unist.hr
 +385 91 443 3914

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN, TPV

een@tp-vz.hr
www.tp-vz.hr

Komercijalizacija inovacija

Emilija Stručić
042/ 500 050
emilija.strucic@techpark.hr


Inovacije i transfer tehnologije

Karlo Kukec
042/ 500 051
karlo.kukec@techpark.hrTERA TEHNOPOLIS
een@tera.hr
www.tera.hr

Inovacije i transfer tehnologije

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ivan Štefanić
031/251 001
istefanic@tera.hr


Financiranje projekata
Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Ana Nikšić
031/251 002
aniksic@tera.hr


Inovacije i transfer tehnologije
Administriranje IT alata

Birgit Böhning
031/251 009
birgit@tera.hr