Kontakti

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
een@hgk.hrTina Pahić
Voditeljica projekta

Telefon: 01 207 8033
E-mail: tpahic@hgk.hr


Ivan Škarić

Telefon: 01 207 8038
E-mail: iskaric@hgk.hr


Nataša Štrangar


Telefon: 01 207 8015
E-mail: nstrangar@hgk.hr 


Sandra Oštrić Prlina

Telefon: 01 207 8040
E-mail: sostric@hgk.hr


Anita Stipić
Organizacija poslovnih susreta B2B i poslovnih delegacija
Finnosee ekspert za pitanja vezana uz Single Market 

Telefon: 01 456 1783
E-mail: astipic@hgk.hr


Ana Karlić

Organizacija B2B razgovora i odlaznih delegacija 

Telefon: 01 456 1795
E-mail: akarlic@hgk.hr


Diana Kovač

Organizacija delegacija, B2B i edukacija
za pojedine teme po tržištima iz nadležnosti

Telefon: 01 456 1604
E-mail: dkovac@hgk.hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, HAMAG-BICRO
een@hamagbicro.hr
www.hamagbicro.hr

Komunikacije i mediji

Marija Wisely
01/489-1884
Marija.Wisely@hamagbicro.hr

Iva Špoljar Šarić
Iva.Spoljar@hamagbicro.hr

Organizacija B2B poslovnih susreta i studijskih posjeta

Marija Herceg
01 6473236
marija.herceg@hamagbicro.hr


Magdalena Dovečer
Magdalena.Dovecer@hamagbicro.hr
01  4891822


Maja Škoda
Maja.Skoda@hamagbicro.hr
01 4891841
ZNANSTVENO TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI, STEPRI

www.step.uniri.hr
stepri-een@uniri.hr


Jana Blažević Marčelja mag. oec.

+385 51 265 962
jbmarcelja@uniri.hr

  

Neven Tamarut mag. oec., MBA

+385 51 265 963
ntamarut@uniri.hr

 

Andrea Oštrić Petropoli mag. admin. sanit.

+385 51 265 971
andrea.ostric@uniri.hr

 

Ana Janežić mag. oec.

+385 51 265 973
ana.janezic@uniri.hr

 

Suzana Knežević mag. ing.

+385 51 265 965
suzana.knezevic@uniri.hr

 URED ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE U SPLITU, UNIST
een@utt.unist.hr
www.utt.unist.hr

Inovacije i transfer tehnologijeInovacije i transfer tehnologije Zaštita intelektualnog vlasništva
Nikola Balić, mag. ing. comp.

E- mail: nbalic@unist.hr
Tel:  +385 91 443 3914

Inovacije i transfer tehnologije Zaštita intelektualnog vlasništva
Ivana Vuka, mag.biol.et
E- mail: ivuka@unist.hr
Tel: +385 21 566 882

Financiranje projekata
Organizacija B2B poslovnih susreta i Company missions
Bruna Paušić, MBA

E-mail: bpausic@unist.hr
Tel: +385 21 566 331


Organizacija B2B poslovnih susreta i Company missions 
Nikola Bejo, mag.oec. 

E-mail: nbejo@unist.hr
Tel: +385 21 566 883TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN, TPV

een@techpark.hr
www.techpark.hr

Komercijalizacija inovacija

Emilija Stručić

042/ 500 050
emilija.strucic@techpark.hrSandra Mur
e-mail: sandra.mur@techpark.hr


Inovacije i transfer tehnologije

Karlo Kukec
042/ 500 051
karlo.kukec@techpark.hr


Monika Levanić

E-mail: monika.levanic@techpark.hr

TERA TEHNOPOLIS
een@tera.hr
www.tera.hr

Inovacije i transfer tehnologije

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ivan Štefanić
031/251 001
istefanic@tera.hr


Financiranje projekata
Inovacije i transfer tehnologije
Zaštita intelektualnog vlasništva

Ana Nikšić
031/251 002
aniksic@tera.hr

B2B događanja, profili tvrtki, marketing:

Ivona Mrva
ivona@tera.hr

Tel.: +385 (0)31 251 000


Ivana Dumančić
ivana@tera.hr

Tel.: +385 (0)31 251 000

Martina Krsnik
martina@tera.hr

Tel.: +385 (0)31 251 000