27.10.2017, 08:55

"Zaštita na radu za sve uzraste"

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu ove se godine obilježava od 23. do 27. listopada  i predstavlja vrhunac svake kampanje za zdrava radna mjesta. On obuhvaća stotinu događaja za podizanje svijesti koji se održavaju diljem EU-a i šire. Više o kampanji možete vidjeti na stranici EU-OSHA

Naziv kampanje EU-OSHA za 2016-2017 je „Zdrava radna mjesta za sve uzraste“ a usredotočena je na aktivnosti kojima se nastoji podignuti razina svijesti o važnosti održivoga radnog vijeka.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, uz pokroviteljstvo EU-OSHA, tradicionalno je obilježio Europski tjedan zaštite na radu organizacijom skupa o zaštiti na radu pod nazivom“Zaštita na radu za sve uzraste“. Ova konferencija je održana 24. listopada 2017. u Zagrebu, u zavšnom djelu dvogodišnje Europske kampanje o zdravim mjestima rada.


Prvi dio skupa je bio tematski vezan uz naslov aktualne kampanje i prezentiranje razultata dovogodišnje kampanje, drugi dio se odnosio na aktualnu problematiku zaštite na radu i promjenama u nacionalnim propisima zaštite na radu, a u trećem djelu skupa se govorilo o zaštiti na radu iz perspektive EU. Prezentirane su nove i moguće prijetnje na mjestima rada izazvane promjenama u svim aspektima rada i u odnosu na rad.

Predstavljen je i jednostavan Vodič Europske komisije „Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar – praktične smjernice za poslodavce“ koji je dostupan  na www.zuznr.hr