31.07.2018, 11:20

Objavljen poziv za prijavu na nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Objavljen javni poziv za prijavu na nacionalno sufinanciranje namijenjeno je LIFE projektima koji su usmjereni na klimatske aktivnosti te doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika.

Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika.

 Rok za prijavu je 29. kolovoz 2018. godine.

Sve informacije o javnom pozivu možete pronaći putem poveznice