01.10.2017, 20:09

KETGATE


Inicijalni sastanak projekta KETGATE je održan u Stuttgartu, 25. srpnja 2017. godine kada su predstavljeni glavni ciljevi projekta. KETGATE ima za cilj isporučiti alate i mrežne strukture kako bi se uspostavio međunarodni ekosustav ključnih naprednih tehnologija (eng. Key Enabling Technologies – KET). Projektom se žele uključiti mali i srednji poduzetnici iz Središnje Europe u cilju omogućavanja pristupa najnovijim KET visokokvalitetnim infrastrukturama kako bi se testirali inovativni/napredni materijali, fotonike te mikro i nano inženjering u istraživačko-tehnološkim institucijama. Krajnji cilj je ubrzati proces preuzimanja novih tehnologija malih i srednjih poduzetnika i transferirati ih u pametna rješenja u smjeru pružanja odgovora na socijalne izazove.


Ključne tehnologije (KET-s) predstavljaju skupinu od šest tehnologija:

• Mikro i nanoelektronika,
• Nanotehnologija,
• Industrijska biotehnologija,
• Napredni materijali,
• Fotonika i
• Napredne proizvodne tehnologije.

Ključne tehnologije pružaju osnovu za inovacije u više industrijskih sektora. Tvrtke koje djeluju u sektorima kao što su prehrambena industrija, prijevoz i zdravstvo koriste regionalne kanale inovativnih infrastruktura i tehnoloških usluga. Projekt KETGATE okuplja poduzetničke potporne organizacije i istraživačke institute iz osam zemalja, a cilj je omogućiti malim i srednjim poduzećima pristup visokim tehnološkim uslugama kako bi osnažili suradnju s relevantnim dionicima u području istraživanja i tehnologije. Projekt će razviti “starter setove” i “alatne pakete” zbog poticanja povezivanja s KET Inovativnim sustavnom (eng. KET Innovation Ecosystem). Kao rezultat toga, mala i srednja poduzeća će brže i efikasnije plasirati pametna rješenja na tržište, utjecati na privatna i javna ulaganja te podupirati dinamičan razvoj znanja temeljenog na KET tehnologijama kao i poticanje primjene na području Srednje Europe.

Specifični ciljevi projekta:

• postavljanje nove mreže regionalnih pametnih pristupnih točaka za usluge KET tehnologija namijenjene malim i srednjim poduzećima prema njihovim potrebama te otvaranje novih mogućnosti transnacionalne suradnje za malo i srednje poduzetništvo Središnje Europe

• razvoj i testiranje novog portfelja usluga istraživačko-tehnoloških organizacija (eng. Research Technology Organisation - RTO) s KET infrastrukturom za male i srednje poduzetnike od izvedivosti, prototipa do plasiranja na tržištu te potpore kod uvođenja i ulaganja u KET

• regiju Središnje Europe predstaviti kao model/primjer održivog transnacionalnog KET Inovativnog sustava s provjerenim procesima, operativnim strukturama i poslovnim modelima koji se prenose na druge sektore/tehnologije/teritorije.