25.11.2011, 13:42

Hrvatska uključena u projekt FINNO

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sudjeluje u projektu pod nazivom “Mehanizam za poticanje inovacija u Jugostočnoj Europi“. Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO zadužen je za operativnu provedbu projekta u Hrvatskoj. Projekt je odobren  unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inivacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama. Projekt je započeo u ožujku ove godine, a provedba će trajati do veljače 2014. Ukupni proračun projekta iznosi 1,527,500.00 €, a iznos dodijeljen za aktivnosti hrvatskog partnera je 96.000 €.

Glavni partner na projektu zadužen za koordinaciju svih aktivnosti je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, a ostali partneri predstavljaju potporne institucije iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Madžarske, Rumunjske, Srbije, Francuske, Makedonije, te Hrvatske

Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu  nacionalnih mjera zemalja u regiji. Na temelju analize inovacijskog sustava u svakoj zemlji te komparativne analize na nivou regije, izradit će se zajednička metodologija TIAS (Technology Innovation Assessment Scoreboard). Osim navedenog alata TIAS, u okviru projekta kreirat će se i metodologija procjene inovativnosti te učinaka uvođenja inovacija u poslovanje u samim tvrtkama, korisnicima potpornih mjera pomoću pilot mrežne aplikacije za samo-procjenu SAT (Self-Assessment Tool).

Paralelnom usporedbom rezultata analize javnih mjera i politika za potporu inovacijama te s druge strane kroz povratne informacije korisnika ili potencijalnih korisnika tih mjera detektirat će se eventualni nedostaci, te razraditi prijedlozi novih ili preporuke za poboljšanje postojećih mjera.

Rezultati projekta pružit će pregled uloženih napora zemlja Jugoistočne Europe u izgradnju vlastitih inovacijskih sustava, te omogućiti usporedbu sa zemljama u okruženju prema unificiranoj metodologiji. Na taj način stvorit će se i kvalitetan temelj za  buduće usporedbe s ostalim regijama u Europi.

U sklopu projekta osnovat će se i posebno tijelo - FINNO Odbor, svojevrsna komunikacijska platforma koje će se brinuti za suradnju s tijelima državne uprave zaduženim za donošenje programa potpore kako bi se osigurala integracija preporuka proizašlih iz projekta u buduće planiranje mjera i mehanizama za poticanje inovacija. Navedeni Odbor bit će zadužen za zagovaranje uključivanja preporuka u relevantan policy okvir i nove programe potpora u svakoj od zemalja uključenih u projekt, te za osiguranje održivosti rezultata projekta, te će i po završetku projekta nastaviti promicati koncept upravljanja inovacijama na makro razini temeljen na praćenju i mjerenju učinaka mjera, te pravovremenom i adekvatnom primjenom ustanovljenih preporuka za poboljšanje u skladu s tehnološkim i gospodarskim trendovima te potrebama poduzeća.

Rezultati spomenutih isstraživanja bit će javno dostupni na mrežnim stranicama BICRO te na uskoro aktivnim stranicama projekta http://www.finnoeurope.eu/.

Popis partnera:

 • Grčka zaklada za istraživanje i tehnologije FORTH
 • Agencija za znanstvena istraživanja, transfer tehnologije i inovacije-- AMCSIT, Rumunjska
 • AREA m styria GmbH , Austrija
 • Talijanska nacionalna agencija za inovacije AGINNOVAZIONE
 • Regionalna razvojna agencija središnje Madžarske MID PANNON, Madžarska
 • Ministarstvo ekonomskih poslova Hrecegbosanske županije, Bosna i Hercegovina 
 • Albanska gospodarska komora Tirana
 • Makedonska agencija za promociju poduzetništva APERM; Makedonija
 • Ministartsvo gospodarstva Republike Makedonije
 • Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije, Uprava za poduzetništvo i konkuretnost,
 • Regionalna inovacijska agencija KDRIU, Madžarska
 • Nacionalna agencija za regionalni razvoj Republike Srbije NARR
 • TAFTIE, Europska udruga inovacijskih agencija sa sjedištem u Francuskoj
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (provedbu povjerilo Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske- BICRO)