28.10.2021, 11:45

Erasmus za mlade poduzetnike

Erasmus za mlade poduzetnike kao program međunarodne razmjene pruža priliku novim i perspektivnim poduzetnicima za učenje od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u inozemstvu. Tijekom trajanja razmjene novi poduzetnici ostvaruju mjesečnu financijsku potporu. Krajnji cilj programa je potpora poduzetništvu i internacionalizacija poduzeća, a isti financira Europska unija kroz program COSME.

Do sada je realiziran veliki broj uspješnih poslovnih odnosa između novih poduzetnika i poduzetnika domaćina koji su svoju poslovnu suradnju nastavili i nakon razmjene. 

Kroz brojne cikluse, u koje je Tera Tehnopolis d.o.o. uključena kao posrednička organizacija za područje Hrvatske, ostvaren je veliki broj razmjena te nas samo 73 razmjene dijele od dostizanja ukupno 10.000 ostvarenih međunarodnih razmjena. U mrežu programa trenutno je uključeno preko 18.000 novih poduzetnika i preko 11.000 poduzetnika domaćina. Za više informacija kao i za uključivanje u mrežu uspješnih poduzetnika kontaktirajte nas putem e-pošte: danijela@tera.hr