31.05.2017, 11:42

Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata, Osijek

„Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“ predstavljaju način na koji se Hrvatska ove godine uključila u širu kampanju koju provodi Europska komisija pod nazivom "Europe in My Region“, a čiji je cilj potaknuti građane da otkriju i nauče više o projektima Europske unije. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je, uz podršku Europske komisije, organiziralo ovaj događaj u razdoblju od 6. do 13. svibnja 2017. godine. Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“ je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su svojom uspješnom provedbom dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

TERA Tehnopolis je u događaj bila uključena kroz organizaciju dvije radionice na temu Inovativnog3 poduzetništva koje su bile održane 9. i 12. svibnja 2017. godine. Sudionici radionice su bili učenici Prve privatne gimnazije u Osijeku Gaudeamus i učenici Industrijsko-obrničke škole iz Županje zajedno sa svojim profesorima. 

Učenici su u sklopu dvodnevne radionice naučili kako je poslovni plan neophodan dokument za ulazak u poduzetničke vode, a inovativna ideja značajna pretpostavka poduzetnikovog uspjeha. 

Poslovni planovi su se izrađivali uz pomoć web aplikacije „Alat za izradu poslovnog plana“, a najbolji poslovni planovi imaju priliku sudjelovati u finalu ovogodišnjeg natjecanja Budi uzor® koje se održava u Osijeku, 10. studenoga 2017. godine. 

Osim sudjelovanja na natjecanju Budi uzor®, učenici i njihovi profesori će biti sudionici projekta Prekogranične suradnje s Mađarskom I-DARE u sklopu kojega je TERA Tehnopolis uključena u ulozi projektnog partnera. Projekt počinje u rujnu ove godine, a svi sudionici imaju priliku, između ostaloga, razviti poslovne i financijske vještine te se uključiti u menadžment tvrtki koje već posluju na tržištu.

Osim održane dvije radionice, TERA Tehnopolis je sudjelovala u organizaciji i dodatnih događanja koja su se održala u sklopu „Dana otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“. 

Akademija za obiteljska poljoprivredna gospodarstva je održana 6. svibnja 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a glavni organizator je bila Ekonomska klinika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa Studentskim zborom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Direktor TERA Tehnopolis, prof.dr.sc. Ivan Štefanić, je u sklopu Akademije održao predavanje pod temom Transformacija inovativne3 poslovne ideje u profitabilno poduzeće. 

TERA Tehnopolis je u sklopu događanja 10. svibnja 2017. godine organizirala posjetu za predstavnike tvrtke Koprivnički poduzetnik d.o.o. u sklopu kojeg su dogovorene buduće suradnje koje će doprinijeti partnerstvu ove dvije institucije kroz zajednički rad na nacionalnim i europskim projektima.  Događaj s kojim je TERA Tehnopolis zaokružila ovogodišnje sudjelovanje na „Danima otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“ je Budi uzor® sastanak sa studentima. Sastanak se održao 11. svibnja 2017. godine u sklopu kojega su sudjelovali budući sudionici natjecanja u pisanju poslovnih planova Budi uzor® 2017. Svi sudionici su izradili poslovne planove, a finalisti imaju zadatak iste doraditi sukladno preporukama i korekcijama TERA mentora.