Veličina slovaAAA

NaslovnaIzvori financiranja

Instrument pretpristupne pomoći


U Hrvatskoj je od 2007. godini otvoren program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) kao integrirani instrument koji je zamijenio program CARDS te pretpristupne programe PHARE, ISPA i SAPARD(od 2008 godine IPARD).

IPA razlikuje dvije skupine zemalja; države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Uniji te države sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Državama potencijalnim kandidatima tako je na raspolaganju financijska podrška za postupno usklađivanje nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske unije te za projekte kojima je cilj promicanje gospodarskog i socijalnog razvoja.

IPA se sastoji od pet sastavnica:
I.    Pomoć u tranziciji i jačanje institucija koja predstavlja svojevrstan neposredan nastavak aktivnosti iz programa Phare, uz iznimku komponente ekonomske i socijalne kohezije

II.    Regionalna i prekogranična suradnja u sklopu koje će se financirati zajedničke prekogranične aktivnosti između država korisnica programa IPA, kao i njih te država članica Europske unije 

III.    Regionalni razvoj kao sastavnica koja predstavlja nastavak programa ISPA i komponente ekonomske i socijalne kohezije programa Phare, te financira infrastrukturne projekte većih razmjera na području zaštite okoliša i prometa, kao i programe poticanja nacionalne konkurentnosti te ujednačenog regionalnog razvoja. Ova sastavnica programa IPA predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon pristupanja

IV.    Razvoj ljudskih resursa kao preteča Europskog socijalnog fonda financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje

V.    Ruralni razvoj - IPARD neposredno se nastavlja na program SAPARD i osigurava financijska sredstva za projekte primjene pravne stečevine na području poljoprivrede, kao i one kojima se promiče razvoj u ruralnim područjima

Intervencije koje će financirati program IPA uredit će se Višegodišnjim programskim dokumentom koji u suradnji s državom korisnicom izrađuje Europska komisija, te Pretpristupnim partnerstvom i godišnjim nacionalnim programima za pridruživanje Europskoj uniji.

Aktivnosti kojima se promiče gospodarski i socijalni razvoj, odnosno one koje se financiraju u sklopu Komponente III. i IV. programa IPA, definirat će se posebnim strateškim i operativnim dokumentima, sukladno općim smjernicama Lisabonske strategije i Strateških smjernica Europske komisije za njenu provedbu, te u skladu s prioritetima sadržanim u Strateškom okviru za razvoj za razdoblje 2006.-2013. i relevantnim nacionalnim sektorskim strategijama. Intervencije na području ruralnog razvoja uredit će se posebnim Programom ruralnog razvitka koji Hrvatska izrađuje u suradnji sa sektorskim službama Europske komisije.

Kalendar događanja

Uspješne priče

Vijesti iz mreže

Prikaži sve vijesti
RSS

Prijava na newsletter

Ukoliko želite primati obavijesti iz mreže izravno na e-mail, molimo unesite svoje podatke:
Arhivi newslettera možete pristupiti ovdje.

enterpreneurSHEp croatia
 
HAMAG BICRO TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Tehnološki park Varaždin Ured za transfer tehnologije Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (STeP Ri)

Hrvatska gospodarska komora
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: een@hgk.hr

European Commission This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.