Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

PULA: Info-dan „Mogućnosti za poduzetnike iz Programa za inovacije i konkurentnost - CIP"

Pozivamo Vas na info-dan Mogućnosti za poduzetnike iz EU Programa za konkurentnost i inovacije (CIP), koji će se u suorganizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) te Hrvatske gospodarske komore - Europske poduzetničke mreže Hrvatska i Županijske komore Pula, održati

29. travnja 2010. godine (četvrtak) u 11,00 sati
u Velikoj dvorani Županijske komore Pula, Cararrina 5

Info-dan u Puli prvi je u nizu ciklusa Info-dana koje EEN organizira u suradnji s MINGORP-om, na temu Programa CIP, u više hrvatskih gradova, kao što su Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka, Split, i Varaždin.

U okviru ovog poludnevnog info-dana, zainteresiranim poduzetnicima će se predstaviti ovaj opsežan program Europske unije, koji pod jednom kapom obuhvaća razne vidove potpore poduzetništvu i inovacijama, a prema programu u prilogu. Tako će se primjerice predstaviti potprogram namijenjen ekološkim inovacijama, mogućnosti predlaganja ICT projekata za javni sektor te mogućnosti financiranja akcija na području nove i obnovljive energije te unapređenje energetske učinkovitosti. Uvodno će biti predstavljen projekt Europske poduzetničke mreže Hrvatska (EEN) koji je također financiran iz CIP-a, a koji provodi Hrvatska gospodarska komora, kao i usluge koje se u okviru ovog projekta pružaju hrvatskim poduzetnicima. Program CIP predstavit će nacionalne kontakt osobe zadužene za svaki stup odnosno potprogram CIP-a iz nadležnih hrvatskih institucija (MINGORP i APIS IT).

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite dostavom ispunjene prijavnice (u prilogu) putem e-pošte lropac@hgk.hr ili hgkpu@hgk.hr ili faxa 052 211 875, najkasnije do 26. travnja 2010. Zbog ograničenog broja polaznika, rezervacija mjesta obavljat će se prema redoslijedu zaprimanja prijava, do popunjavanja kapaciteta dvorane.Lokacija

Priloženi dokumenti:

docPula prijavnica 29 04.doc (1,03 mb)docPula program 29 04.doc (1,94 mb)