Tematski INFO Dan - EU program LIFE

S ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i dionika Nacionalna kontakt točka pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike organizira LIFE Tematski INFO dan u Zagrebu.

LIFE Tematski Info dan, održat će se 28. 03. 2017. u Zagrebu, Hotel International (Miramarska cesta 24), s početkom u 09:00 sati. Fokus Tematskog info dana biti će na tematskim prioritetima LIFE programa i aktualnim politikama zaštite okoliša, prirode i klime. Nakon uvodnog dijela, prezentacije i diskusija će se odvijati u tri paralelne sesije po tematskim prioritetima (Priroda i bioraznolikost, Okoliš i učinkovitost resursa, Klimatske aktivnosti) kako bi sudionici dobili što više konkretnih informacija. Nacrt dnevnog reda možete pronaći ovdje. Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoje sudjelovanje na LIFE tematskom Info danu registrirate ovdje.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-mail adresu life@mzoip.hr

Lokacija