OSNOVE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA ZNANSTVENIKE

U svrhu edukacije o intelektualnom vlasništvu, TERA TEHNOPOLIS d.o.o. i Državni zavod za intelektualno vlasništvo, održat će dana 27. rujna 2011. u Osijeku radionicu na temu Osnove intelektualnog vlasništva za znanstvenike. Radionica će se održati uz potporu projekta ip4inno i Europske poduzetničke mreže – EEN. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: ured@tera.hr ili telefon: 031/251-000.


Mjesto održavanja: TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Gajev trg 6, prizemno desno, Predavaona 3

Osijek, 27. rujna 2011.

 

8,30-9,00

 

Registracija

9,00-9,45

 

B. Benko: Uvod

9,50-10,35

 

I. Štefanić: Upravljanje intelektualnim vlasništvom

10,40-10,50

 

Stanka

10,50-11,35

 

B. Benko: Zaštita izuma patentom

11,40-12,25

 

B. Benko: Autorsko pravo u znanstvenim istraživanjima

12,30-13,30

 

Stanka

 

13,30-14,15

 

B. Benko: Postupci zaštite industrijskog vlasništva


14,20-15,50

 

I. Štefanić: Okrugli stol – primjeri iz prakse

 

 

Lokacija