Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

POZIV NA INFORMATIVNI SEMINAR: "KAMPANJA PROTIV KAŠNJENJA U PLAĆANJU"

Što je Informativna kampanja protiv kašnjenja u plaćanju?

Informativna kampanja protiv kašnjenja u plaćanju pan-europska je informativna kampanja
financirana od strane Glavne uprave za poduzetništvo i industriju Europske komisije.
Sastoji se od niza nacionalnih seminara u državama članicama Europske unije koji naglašavaju štetu koju poduzeća snose uslijed kašnjenja u plaćanju te objašnjava nove mjere koje su uvedene kako bi se taj problem riješio.

Zbog čega se provodi kampanja?

Svake godine diljem Europe tisuće malih i srednje velikih poduzeća podlegne stečaju dok čeka
naplatu računa. Vrijeme je da okončamo tu štetnu kulturu kašnjenja u plaćanju u Europi.
Informativna kampanja protiv kašnjenja u plaćanju za cilj ima istaknuti problem kašnjenja u
plaćanju, javnim tijelima, poduzećima, sudstvu i drugim zainteresiranim stranama. Želi promijeniti stav javnih tijela i poduzeća kako bi računi bili plaćeni na vrijeme, kao i pružiti poduzećima informacije o novim mjerama koje se uvode kako bi se podržalo pravovremeno plaćanje.

Zbog čega se uvode nove mjere?

Kako bi europska poduzeća, a osobito mala i srednje velika poduzeća, zaštitila od kašnjenja u
plaćanju Europska unija usvojila je 16. veljače 2011. novu direktivu (naputak zemljama članicama za donošenje nacionalnih zakona) poznatu kao Direktivu protiv kašnjenju o plaćanju.

Direktiva je dio Akta o malim poduzećima za Europu (Small Business Act), sveobuhvatnog skupa
mjera kojem je cilj olakšati poslovanje poduzećima u Europi.
Direktiva za cilj ima poboljšati praksu plaćanja u poslovnim transakcijama između poduzeća te
između javnih tijela i poduzeća.

Glavne odredbe uključuju definiranje maksimalnog razdoblja za plaćanje roba i usluga, pojednostavljenje postupaka za suzbijanje kašnjenja u plaćanju te utvrđivanje kazni za kašnjenje u plaćanju.
Prema odredbama Direktive, dužnici su dužni platiti kamate i nadoknaditi sve dodatne troškove
vjerovnika ukoliko robu i usluge ne plate na vrijeme (30 dana za javna tijela te 60 dana za
poduzeća).

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfbrochure hr.pdf (416,51 kb)pdfinfosheet-hr hr.pdf (167,20 kb)pdfprogram seminar 24-5- kasnjenje-u-placanju.pdf (203,27 kb)