SEMINAR: Rijeka - CE oznaka za mala i srednja poduzeća

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore-Županijske komore Rijeka i Europske poduzetničke mreže Hrvatske, a u suradnji s tvrtkom SIQ CROATIA d.o.o., održan je dana 21. svibnja 2009. godine seminar pod nazivom 'CE-oznaka za mala i srednja poduzeća'.

Za nastup na jedinstvenom, unutarnjem tržištu Europske unije poduzeća se često susreću sa zahtjevima po kojima njihovi proizvodi moraju biti označeni CE oznakom. Stoga se u okviru seminara, kojim je obuhvaćeno europsko zakonodavstvo o CE oznaci (Smjernice novog pristupa s bitnim tehničkim zahtjevima) i što sve poduzeće mora ispuniti kako bi moglo označiti svoje proizvode CE oznakom, prikazalo kako pristupiti problemu CE označavanja, koji su zahtjevi za njegovu opravdanu primjenu i kakva je odgovornost najvišeg rukovodstva poduzeća.

Sudionicima seminara predstavljena su načela slobodnog kretanja roba u Europskoj uniji i gospodarske organizacije izvan Europske unije, kroz pregled smjernica i proizvoda objašnjeni su temelji Novog i globalnog pristupa te CE-oznaka kao opća putovnica za tržište Europske unije. Predstavljen je sadržaj izjave o sukladnosti, način dokazivanja sukladnosti te koja tehnička dokumentacija prati sigurni proizvod. Kao dio "sigurnosti proizvoda" prezentirane su upute za upotrebu proizvoda, kao i osiguranje kvalitete rada u cjelokupnom lancu od razvoja do završne kontrole u proizvodnji. Posebno je naglašena odgovornost najvišeg rukovodstva za "siguran proizvod", a nakon revizije Novog pristupa, seminar je zaokružen primjerima iz prakse i najčešćim pitanjima i odgovorima koja se javljaju prilikom implementacije CE-oznake. S obzirom na činjenicu da približavanjem Hrvatske Europskoj uniji mnogi od ovih tehničkih zahtjeva za proizvode počinju vrijediti i na domaćem tržištu, predavanjem je bila obuhvaćena i vrlo zanimljiva tema o preuzimanju tehničkog zakonodavstva Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Seminar je bio namijenjen rukovodstvima poduzeća koja već izvoze ili planiraju izvoziti proizvode na tržište Europske unije, voditeljima razvoja i svima koji su odgovorni za „pribavljanje certifikata za proizvode", predstavnicima ispitnih laboratorija za proizvode u poduzećima, tehničkom osoblju koje mora izvršiti ispitivanja u fazi razvoja proizvoda i u završnoj kontroli, te suradnicima iz drugih institucija koji su savjetnici poduzećima o tehničkim zahtjevima za proizvode. Gotovo 40 sudionika, kako iz Primorsko-goranske, tako i iz Istarske županije i Grada Zagreba, s velikim je zanimanjem pratilo seminar i mnogobrojnim pitanjima i primjerima iz vlastite prakse poticalo raspravu.

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pptEEN.ppt (325,11 kb)pdfMicrosoft PowerPoint - HGK- Rijeka-Predavanja CE oznaka za mala i sred. poduz.pdf (2,56 mb)