Europska poduzetnička mreža Hrvatske">

Poziv na radionicu: "PROMOCIJA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI"

 20. travnja 2012, na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, zgrada Znanstveno-tehnologijskog parka – STeP RI, Rijeka

 koji u partnerstvu organiziraju Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Znanstveno-tehnologijski park - STeP RI i Europska poduzetnička mreža Hrvatske-EEN, u okviru projekta WBC-VMnet i EEN, s ciljem jačanja suradnje između znanosti i gospodarstva, posebice u području istraživanja i inovacija.

U okviru radionica, nakon uvodnog otvaranja biće predstavljeni različiti primjeri implementacije istraživanja i inovacija sa akademske strane, tako i uspješni primjeri poslovne zajednice koji temelje svoj razvoj na ulaganjima u istraživanja i inovacije. Temeljem toga, biće predstavljeni i sustavi potpore inovativnim poduzetnicima, kao i vrlo povezana tema zaštita intelektualnog vlasništva.

Poslijepodnevni dio rezerviran je za „brokerage“ aktivnosti gdje je cilj kroz promociju i mobilizaciju istraživačkih resursa u regiji, pokrenuti inovacije u domaćim poduzećima i njihovo veće uključenje u međunarodne projekte što će omogućiti i pojedinačni sastanci zainteresiranih strana.

Osim učešća predstavnika Sveučilišta, potpornih subjekata, partnerskih institucija, WBC-VMnet i EEN projekta, te stručnjaci iz područja istraživanja, inovacija i intelektualnog vlasništva.

Cilj je okupiti na jednom mjestu što veći broj poduzeća, istraživačkih timova, institucija za potporu malim i srednjim poduzećima, razvojnih agencija, kao i predstavnika fondova za financiranje istraživanja i inovacija.

U cilju što bolje organizacije skupa (Agenda u prilogu) općenito, a posebice „brokerage“ aktivnosti molimo Vas Vaše učešće prijavite najkasnije do 18. travnjapopunjavanjem Registracijskog upitnika, također u prilogu, i na taj način omogućite predstavljanje vaših istraživanja, proizvoda, usluga i projektnih ideja, potencijalnim partnerima ili jednostavno sudjelujete.

Lokacija

Priloženi dokumenti:

pdfagenda---brokerage-event-20-04-2012-final.pdf (782,92 kb)docregistration-form-workshop-brokerage-event rijeka.doc (887,00 kb)