INFO DAN: Zagreb - 'Mogućnosti sufinanciranja projekata IT sektora'


Zagreb, 17. travnja 2009.
Roosveltov trg 2, Vijećnica HGK
Početak u 10:00 sati

                                            


U okviru Prvog europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva - European SME Week,
Europska poduzetnička mreža Hrvatska - Enterprise Europe Network,
Vas sa zadovoljstvom poziva na seriju info dana:


'Mogućnosti sufinanciranja projekata IT sektora'

                                                           


Obzirom na važnost uključivanja malih i srednjih poduzeća u EU programe, a posebno IT sektora, prepoznata je potreba o informiranju tvrtki iz tog područja o mogućnostima koje im se pružaju iz različitih programa, primjerice FP7, CIP i drugih.

U organizaciji Europske poduzetničke mreže Hrvatske, ciklus info dana održat će se u četiri hrvatska grada na temu "Mogućnosti sufinanciranja projekata IT sektora", odnosno Zagrebu, Varaždinu, Rijeci i Osijeku.

Ciklus info dana fokusirat će se na slijedeće teme:

  • Mogućnosti unutar CIP ICT PSP programa
  • Mogućnosti u okviru ICT programa unutar FP7
  • Mogućnosti za mala i srednja poduzeća unutar FP7
  • Programi BICRO-a

Edukativni seminari posebno su prilagođeni potrebama malih i srednjih poduzeća IT sektora te istraživačkim institutima.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na info danu molimo da ispunite prijavnicu te ju pošaljete na adresu jravlic@hgk.hr ili na broj fax-a 01 4826 352.

Program seminara i prijavnica nalaze se u dokumentima.

                                         

                                           

Lokacija

Priloženi dokumenti: